Skip to content

Riešenie sporov

Občas život prináša sporné situácie v súkromí, zamestnaní aj v podnikaní. Niekedy ich zvládneme vyriešiť sami, inokedy potrebujeme asistenciu advokáta. Medzi najčastejšie situácie patria majetkové spory, náhrady škôd, ochrany práv a slobôd, dedičské, rozvodové aj trestné konania.

Riešenie sporov

Právnici a právničky WISE3 sú Vaši partneri pri zabezpečení komplexnej ochrany Vašich práv v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi.

Zastupovanie klientov v súdnych a správnych konaniach považujeme za jedno z hlavných poslaní advokátov a advokátok. Pri zastupovaní nám záleží na vysokej miere odbornej excelentnosti, idúcej ruka v ruke s našim osobným prístupom k prípadu.

Vo WISE3 máme rozsiahle skúsenosti najmä v týchto oblastiach:

Vymáhanie pohľadávok a majetkové spory

Aj keď všetci preferujeme uzatváranie úspešných obchodov, realita prináša aj sporné momenty. Klientom a klientkam poskytujeme zastúpenie vo všetkých fázach vymáhania pohľadávok a iných majetkových nárokov. Na úvod zhodnotíme kauzu a navrhneme optimálnu stratégiu vedenia sporu. Zabezpečíme rokovania s protistranou v snahe o mimosúdne vyriešenie prípadu, ako aj uplatnenie nárokov v súdnom alebo rozhodcovskom konaní. Postaráme sa aj o vymáhanie pohľadávky exekútorom a v prípade potreby ju uplatníme v konkurznom konaní.

Náhrada škody a nemajetkovej ujmy

Spôsobili Vám škodu na majetku alebo inú ujmu? WISE3 poskytuje komplexnú právnu pomoc pri uplatňovaní náhrady škody ako aj nárokov z ochrany osobnosti alebo poškodenia dobrej povesti. Nároky našej klientely uplatňujeme nie len voči škodcom, ale aj voči poisťovniam.

Správne konania

Zjednodušujeme kontakt klientov s úradmi. Tím právnikov a právničiek špecializujúcich sa na správne právo zastupuje klientov vo všetkých druhoch správnych konaní pred regulátormi, ktorí majú vplyv na podnikanie. Poskytujeme podporu počas kontrol Úradu na ochranu osobných údajov. Poradíme si s námietkovým i odvolacím konaním pred Úradom pre verejné obstarávanie a bezpečne Vás prevedieme aj konaniami na Protimonopolnom úrade.

Správne súdnictvo

Bránime právo klientov na zákonný postup úradov. V prípadoch vydania nezákonného rozhodnutia alebo pomalého konania úradmi zabezpečujeme ochranu práv klientov v konaniach pred správnymi súdmi vrátane Najvyššieho správneho súdu SR.

Ochrana základných práv a slobôd

Veríme v ochranu demokratických hodnôt a právneho štátu. Dlhodobo sa venujeme budovaniu expertízy v oblasti ochrany základných práv a slobôd, a to vrátane konaní pred Ústavným súdom SR ako aj európskymi justičnými autoritami. Súčasťou našej firemnej DNA je integrita a ochrana verejného záujmu. Disponujeme unikátnou odbornosťou v oblasti presadzovania práva verejnosti na informácie v záujme boja proti korupcii, ako aj súdnej ochrany zákonnosti a ústavnosti volebných procesov.

Rozvody, delenie majetku a starostlivosť o deti

Náš rodinnoprávny tím robí všetko pre to, aby Vás čo najrýchlejšie previedol traumatizujúcim momentami spojenými s rozvodom alebo rozchodom a nastavením vhodného modelu starostlivosti o deti. Pomôžeme Vám aj s rozdelením spoločného majetku.

Pracovnoprávne spory

Realita vzťahov na pracovisku je častokrát komplikovaná a môže vyústiť aj do súdnych sporov. Klientov zastupujeme v konaniach o platnosť skončenia pracovného pomeru a pri uplatňovaní nárokov z pracovnoprávnych vzťahov. V týchto sporoch zastupujeme zamestnávateľov i zamestnancov, vďaka čomu sme schopní komplexného pohľadu na prípad. Venujeme sa aj antidiskriminačným prípadom a súdnej ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Trestné právo

V oblasti trestného práva sa zameriavame jednak na obhajobu v trestných konaniach ako aj zastupovanie poškodených a presadzovanie ich nárokov. Náš trestnoprávny tím sa venuje najmä hospodárskej, majetkovej a kybernetickej kriminalite. Poskytujeme zastupovanie nielen v súdnych konaniach, ale aj počas výsluchov na polícii, prehliadok priestorov, ako aj realizácií iných trestnoprávnych úkonov.

Referencie

ReferenciaSlužbyPriemyselLeading lawyerReffering lawyers
Anonymizovaná referencia SK4. Service (MULTISELECT)3. Practice area/ Industry (MULTISELECT)12. Leading lawyer(SINGLE SELECT),12. Leading lawyer(MULTISELECT)12. Referring Lawyers,12. Referring Lawyers(MULTISELECT)
Slovenská dcéra významnej európskej petrochemickej skupiny s centrálou v Poľsku - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach ohľadne dlhodobého prenájmu 39 čepacích staníc od lokálneho prevádzkovateľa celoslovenskej siete čerpacích stanícMergers and Acquisitions,Financing, Capital Markets and Insurance,Real Estate and ConstructionEnergy and UtilitiesMichal Delinčák,Michal RidzoňMarianna Ridzoňová,Simona Šašinková,Kristína Bernáthová,Matej Ježovica
Slovenská dcéra významnej európskej petrochemickej skupiny s centrálou v Poľsku - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach ohľadne dlhodobého prenájmu siete 36 čepacích staníc od miestnej skupiny prevádzkujúcej celoslovenskú sieť čerpacích stanícData Privacy,Corporate,Financing, Capital Markets and Insurance,Real Estate and ConstructionEnergy and UtilitiesMichal Delinčák,Michal RidzoňMarianna Ridzoňová,Simona Šašinková,Kristína Bernáthová
Slovenská dcéra významnej európskej petrochemickej skupiny s centrálouv Poľsku - poradenstvo a právna podpora pri kúpe a prevzatí siete 41 čerpacích staníc na Slovensku od najväčšieho slovenského prevádzkovateľa čerpacích stanícMergers and Acquisitions,Corporate,Real Estate and ConstructionEnergy and UtilitiesMichal Delinčák,Michal RidzoňMichal Ridzoň,Michal Delinčák,Michal Rampášek,Simona Šašinková,Kristína Bernáthová
Súkromný nemecký investor - poradenstvo a právna podpora pri kúpe administratívnej budovy v Bratislave s celkovou prenajímateľnou plochou 10.000 metrov štvorcových od poprednej slovenskej bankyMergers and Acquisitions,Financing, Capital Markets and Insurance,Real Estate and ConstructionReal Estate DevelopmentMichal DelinčákKristína Bernáthová
Globálny poskytovateľ logistických služieb - poradenstvo a podpora pri prenájme 60.000 metrov štvorcových skladových a kancelárskych priestorov v logistickom parku na západnom SlovenskuCorporate,Contracts and Commercial,Regulatory and Compliance,Real Estate and ConstructionTransport, Logistics and InfrastructureMichal DelinčákBranislav Brocko
Globálny výrobca dentálnej techniky - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach o zmluve o budúcej nájomnej zmluve a nájomnej zmluve ohľadne nájmu 1.800 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v administratívnej budove EINPARK v Bratislave pre slovenskú dcérsku spoločnosťReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Popredná slovenská IT spoločnosť - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach o zmluve o budúcej nájomnej zmluve a nájomnej zmluve ohľadne nájmu 2.000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v administratívnej budove NIVY Tower v BratislaveReal Estate and ConstructionTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava BenedikováMichal Delinčák
Vlasník novozrekonštruovanej polyfunkčnej budovy - príprava vzorovej zmluvnej dokumentácie pre dokončenie a nasledný prenájom kancelárskych a obchodných priestorov v zrekonštruovanej polyfunkčnej budove nachádzajúcej sa v Bratislave.Real Estate and ConstructionReal Estate DevelopmentMichal DelinčákMarianna Ridzoňová
Popredná slovenská poisťovňa - poradenstvo a právna podpora pri presune centrály do nových kancelárskych priestorov o výmere 4.000 metrov štvrorcových nachádzajúcich sa v novopostavenej adminitratívnej budove v BratislaveReal Estate and ConstructionFinancial InstitutionsMichal Delinčák
Slovenská dcéra nemeckého výrobcu stavebnej mechanizácie - predaj stavebnej mechanizácie a spätný nájom dvoch prevádzok určených na predaj, servis a poskytovanie podporných služieb zákazníkom zo strany klientaReal Estate and Construction,Mergers and Acquisitions,Regulatory and ComplianceIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Slovenský súkromný investor - kúpa administratívnej budovy s celkovou prenajímateľnou plochou 8.000 metrov štvorcových v centre BratislavyReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák,Michal RidzoňBranislav Brocko
Popredný private equity fond zameraný na strednú a východnú Európu - nadobudnutie podielu na podnikateľskej skupine pôsobiacej na Slovensku a v Čechách v oblasti finančného sprostredkovaniaMergers and Acquisitions,Corporate,Financing, Capital Markets and Insurance,IP/IT and Cybersecurity,Competition and State AidVenture Capital and Private EquityMichal Delinčák,Branislav BrockoMichal Ridzoň,Michal Rampášek,Marianna Ridzoňová,Katarína Michrinová,Simona Šašinková,Kristína Bernáthová
Globálny výrobca a dodávateľ komponentov v automobilovom odvetví - právna previerka cieľových slovenských spoločností a ich aktivít pre účely globálnej akvizície podniku nemeckej priemyselnej skupiny zaoberajúceho sa výrobou kabelových zväzkov a právne poradenstvo ohľadne regulácie zahraničných investícií na SlovenskuMergers and Acquisitions,Regulatory and ComplianceIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákMarianna Ridzoňová,Michal Rampášek,Kristína Bernáthová,Simona Šašinková
Globálny výrobca a dodávateľ liekov - poradenstvo ohľadne dopaov a implementácie globálnej akvizície s konkurenčným výrobcom liekov a následná vnútroskupinová reorganizácia a zlúčenie dcérskych spoločností na SlovenskuMergers and Acquisitions,Employment and Benefits,Regulatory and ComplianceLife ScienceMichal DelinčákMatej Ježovica,Simona Šašinková
Slovenský výrobca a dodávateľ potravín - poradenstvo a právne služby pri zamýšľanom predají časti podnikania významnej slovenskej skupine podnikajúcej v potravinárstve a agropriemysleMergers and AcquisitionsConsumer Goods & RetailMichal DelinčákSimona Šašinková
Amrop Partners v. o. s. - Poradenská spoločnosť v oblasti ľudských zdrojov - nastavenie korporátnej štruktúry a úprava vzťahov medzi spoločníkmi vrátane zmeny právnej formy spoločnpostni.CorporateBranislav BrockoMichal Delinčák,Kristína Bernáthová
Investičný fond poskytujúci financovanie subjektom sociálnej ekonomiky - Investícia vo výške 500.000 EUR formou poskytnutia konvertibilného úveru spoločnosti vyvýjajúcej prenosné diagnostické zariadenia.Financing, Capital Markets and InsuranceSocial Impact Investors,Financial InstitutionsBranislav Brocko
Investičný fond poskytujúci financovanie subjektom sociálnej ekonomiky - Investícia vo výške 500.000 EUR formou poskytnutia konvertibilného úveru spoločnosti vyvýjajúcej aplikáciu pre diagnostikovanie závažných kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom umelej inteligencie.Financing, Capital Markets and InsuranceSocial Impact Investors,Financial InstitutionsBranislav Brocko
Investičný fond poskytujúci financovanie subjektom sociálnej ekonomiky - Investícia vo výške 160.000 EUR formou poskytnutia konvertibilného úveru spoločnosti vyvýjajúcej aplikáciu osbného rehabilitačného asistenta.Financing, Capital Markets and InsuranceSocial Impact Investors,Financial InstitutionsBranislav Brocko
Popredná globálna farmaceutická spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických – odpredaj slovenskej časti farmaceutického podniku originálnych liekov klienta významnej globálnej farmaceutickej spoločnostiMergers and Acquisitions,Corporate,Contracts and Commercial,Regulatory and Compliance,Real Estate and Construction,Employment and BenefitsHealthcareBranislav Brocko,Michal Delinčák
Významný európsky private equity fond – nadobudnutie väčšinového podielu na poprednom konzultantovi a výrobcovi vybavenia a zariadenia maloobchodných prevádzokMergers and AcquisitionsVenture Capital and Private EquityBranislav Brocko
Zakladatelia popredného predajcu softvéru pre obchodných zástupcov na on-line vypĺňanie objednávok – predaj 100% podielu vedúcemu americkému poskytovateľovi integrovaných obchodných softwarových riešení pre balený spotrebný tovar, jedlo a nápojeMergers and AcquisitionsTechnology, Media and TelecommunicationsBranislav Brocko,Michal Delinčák
Globálny obchodník a distribútor LPG – predaj podielu významného slovenského distribútora LPGMergers and AcquisitionsEnergy and UtilitiesMichal DelinčákBranislav Brocko
Významná dánska zasielateľská spoločnosť – slovenská časť právneho auditu v súvislosti s kúpou poprednej európskej zasielateľskej spoločnosti prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej republikeMergers and Acquisitions,Employment and Benefits,Real Estate and Construction,Corporate,Contracts and CommercialTransport, Logistics and InfrastructureBranislav BrockoMichal Delinčák
Popredná európska strojárenská spoločnosť – kúpa slovenskej strojárenskej spoločnosti od fínskej strojárenskej spoločnosti a následná reštrukturalizáciaMergers and Acquisitions,Corporate,Financing, Capital Markets and InsuranceIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákMichal Delinčák
Európska banka pre obnovu a rozvoj – predaj podielu v najväčšej slovenskej poisťovni globálnemu poskytovateľovi finančných služiebMergers and AcquisitionsFinancial InstitutionsMichal Delinčák
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – kúpa významného slovenského výrobcu oceľových strešných a profilových krytín s dcérskymi spoločnosťami v Rumunsku, Českej republike a MaďarskuMergers and Acquisitions,Corporate,Real Estate and Construction,Competition and State AidIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoMichal Delinčák
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – poakvizičná korporátna reštrukturalizácia jeho existujúcich a novonadobudnutých slovenských prevádzokCorporateIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko
Významná francúzska vodárenská spoločnosť – zastupovanie v tendri na výber strategického investora do spoločnosti prevádzkujúcej sieť verejných vodovodov a verejných kanalizácií v stredoslovenskom krajiMergers and Acquisitions,Real Estate and ConstructionEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal Delinčák
Významný nemecký výrobca súčiastok do motorov – kúpa slovenskej prevádzky na výrobu súčiastok do motorov od významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysleMergers and Acquisitions,Real Estate and Construction,Employment and BenefitsIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoMichal Delinčák
Jedna z najväčších petrochemických spoločností pôsobiacich v strednej a východnej Európe – zastupovanie v tendri na kúpu stredoeurópskych prevádzok predaja pohonných hmôt pre motorové vozidlá, distribúcie mazív a predaja leteckých pohonných hmôt od významnej americkej petrolejárskej spoločnostiMergers and AcquisitionsEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal Delinčák
Slovenská republika – plánovaná privatizácia šiestich teplárenských spoločnostíMergers and AcquisitionsFinancial Institutions,Public SectorBranislav BrockoMichal Delinčák
Významný francúzsky výrobca syra – kúpa prevádzky výroby syra od slovenskej mliekarenskej spoločnostiMergers and Acquisitions,IP/IT and CybersecurityConsumer Goods & RetailBranislav Brocko
Španielsky priemyselný koncern – kúpa skupiny spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva v strednej Európe, vrátane Slovenskej republikyMergers and Acquisitions,Competition and State AidEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal Delinčák
Indický investor – zamýšľaná akvizícia talianskeho výrobcu motorov prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej republikeMergers and AcquisitionsEnergy and Utilities,Industrial and ManufacturingBranislav BrockoMichal Delinčák
Významná holandská mliekarenská spoločnosť – kúpa dvoch významných producentov mliečnych výrobkov v Slovenskej republikeMergers and AcquisitionsConsumer Goods & RetailBranislav Brocko
Holandsko-švédsky výrobca priemyselných komponentov – predaj divízie na výrobu automobilových súčiastok prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej republikeMergers and AcquisitionsIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko,Michal Delinčák
Významný poľský prevádzkovateľ sietí lekární – zamýšľaná akvizícia jednej z najväčších slovenských sietí lekárníMergers and Acquisitions,Real Estate and Construction,Regulatory and ComplianceHealthcareBranislav Brocko,Michal Delinčák
Významná európska energetická spoločnosť– privatizácia dominantnej slovenskej energetickej spoločnosti (najväčšia privatizácia v Slovenskej republike)Mergers and AcquisitionsEnergy and UtilitiesMiroslava Benediková
Významný holandský producent mliečnych výrobkov – predaj jeho prevádzok v Slovenskej republikeMergers and Acquisitions,CorporateConsumer Goods & RetailBranislav Brocko
Súkromní investori – kúpa viacerých solárnych elektrární a bioplynových staníc v Slovenskej republikeMergers and Acquisitions,Regulatory and Compliance,Real Estate and ConstructionPrivate IndividualsBranislav Brocko,Michal Delinčák
Popredný predajca ojazdených áut pôsobiaci v strednej a východnej Európe – slovenská časť reštrukturalizácie jeho európskych činností a prevádzokCorporateConsumer Goods & RetailBranislav Brocko
Globálna stavebná spoločnosť s ústredím v Nemecku – korporátna reštrukturalizácia podnikateľských aktivít v Slovenskej republikeCorporateConstructionMichal Delinčák
Medzinárodná skupina pôsobiaca v oblasti maloobchodu s ústredím v Nemecku – korporátna reštrukturalizácia podnikateľských aktivít v Slovenskej republike, vrátane zlúčenia šiestich slovenských dcérskych spoločnostíCorporateConsumer Goods & RetailBranislav Brocko
Medzinárodná skupina pôsobiaca v oblasti poistenia a zaistenia s ústredím v Austrálii – slovenská časť reštrukturalizácie podnikateľských aktivít podnikateľských aktivít v Českej a Slovenskej republikeCorporateFinancial InstitutionsMichal Delinčák
Švédska strojárenská spoločnosť – vytvorenie spoločného podniku so slovenskou podnikateľskou skupinkou pôsobiacou v oblasti strojárenstvaCorporate,Mergers and Acquisitions,Employment and BenefitsIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Popredná globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť – slovenská časť celosvetového rozdelenia farmaceutického podniku klientaCorporate,Employment and Benefits,Real Estate and Construction,Contracts and Commercial,Regulatory and ComplianceHealthcareMichal Delinčák,Branislav Brocko
Popredný dánsky výrobca obuvi – reštrukturalizácia maloobchodných činností klienta v Slovenskej republike, súčasťou ktorej boli okrem iného cezhraničné zlúčenie a prevod podniku do novo založenej miestnej dcérskej spoločnostiCorporateConsumer Goods & RetailMichal Delinčák,Branislav Brocko
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – poakvizičná korporátna reštrukturalizácia jeho existujúcich a novonadobudnutých slovenských prevádzokCorporateConstructionBranislav Brocko
Výrobca a predajca spodnej bielizne so sídlom v Nemecku – reštrukturalizácia regionálnych prevádzok formou cezhraničného zlúčeniaCorporateConsumer Goods & RetailMichal Delinčák
Významný holandský producent mliečnych výrobkov – likvidácia slovenskej dcérskej spoločnostiCorporateConsumer Goods & RetailBranislav BrockoMichal Delinčák
Významná dánska inovatívna farmaceutická spoločnosť – korporátna reštrukturalizácia slovenských prevádzokEmployment and Benefits,CorporateHealthcareBranislav BrockoMichal Delinčák
Popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie mobilných zariadení a poskytovania logistických služieb prispôsobených potrebám zákazníka – dlhodobá zmluva na outsoursovanie logistických funkcií s jedným z najväčších slovenských mobilných operátorovContracts and Commercial,Competition and State AidTransport, Logistics and InfrastructureBranislav BrockoMichal Delinčák
Veľký americký výrobca osobných počítačov, prenosných hudobných digitálnych prehrávačov a mobilných komunikačných zariadení – slovenské právne aspekty spustenia on-line obchodu s aplikáciami v Slovenskej republikeContracts and Commercial,Regulatory and Compliance,Data Privacy,IP/IT and CybersecurityTechnology, Media and TelecommunicationsMichal DelinčákBranislav Brocko
Globálny obchodník a distribútor LPG – vnútroskupinová reštrukturalizácia v rámci prípravy predaja podielu vo významnom slovenskom distribútorovi LPGCorporateEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal Delinčák
Skupina zaoberajúca sa obnoviteľnými zdrojmi energie – reštrukturalizácia vnútroskupinového financovania zahŕňajúca niekoľko prevádzkových spoločnostíContracts and Commercial,Financing, Capital Markets and InsurancePrivate IndividualsBranislav Brocko,Michal Delinčák
Súkromný slovenský investor – výstavba nákupného centra v hodnote 10.000.000 EUR na západnom SlovenskuReal Estate and ConstructionVenture Capital and Private EquityMichal Delinčák
Popredný dánsky výrobca obuvi – výstavba skladu v priemyselnom areáli a rozšírenie predajných priestorovReal Estate and ConstructionConsumer Goods & RetailMichal Delinčák
Slovenská dcérska spoločnosť poprednej globálnej farmaceutickej spoločnosti s ústredím v Spojených štátoch amerických – renegociácia podmienok nájmu nebytových priestorov o rozlohe 2.000 metrov štvorcových a podnájom časti nebytových priestorov tretej osobeReal Estate and ConstructionHealthcareMichal Delinčák
Britský developer – výstavba nákupného centra v hodnote 40.000.000 EUR na západnom SlovenskuReal Estate and ConstructionReal Estate DevelopmentBranislav Brocko,Michal Delinčák
Skupina švajčiarskych investorov – plánovaná kúpa pozemkov o rozlohe 750.000 metrov štvorcových v BratislaveReal Estate and ConstructionPrivate IndividualsBranislav Brocko,Michal Delinčák
Rakúsky developer – kúpa stavebného pozemku v Bratislave na účely vybudovania administratívnej budovyReal Estate and Construction,Corporate,Mergers and AcquisitionsReal Estate DevelopmentBranislav BrockoMichal Delinčák
Významná francúzska automobilová spoločnosť – brownfield projekt na východnom SlovenskuReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko
Americká spoločnosť – kúpa pozemku určeného na výstavbu v priemyselnom parku na východnom SlovenskuReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko
Významná americká výrobná a technologická spoločnosť – zmluva o dielo na výstavbu výrobnej haly pre slovenskú dcérsku spoločnosťReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko
Významná francúzska automobilová spoločnosť – greenfield projekt na východnom SlovenskuReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko,Michal Delinčák
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – predaj a spätný nájom výrobných a skladových priestorov používaných slovenskou dcérskou spoločnosťouReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko
Francúzsky predajca módneho oblečenia – nájom obchodných priestorov v rôznych nákupných centrách v Slovenskej republikeReal Estate and ConstructionConsumer Goods & RetailMichal Delinčák
Popredný americký dodávateľ MRO a OEM – prenájom výrobnej haly a skladu v BratislaveReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko
Popredná americká telekomunikačná spoločnosť – prenájom približne 5.500 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v dvoch administratívnych budovách v BratislaveReal Estate and ConstructionTechnology, Media and TelecommunicationsMichal Delinčák
Popredná globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť – obnovenie prenájmu približne 3.000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v BratislaveReal Estate and ConstructionHealthcareMichal Delinčák
Popredná americká IT spoločnosť – prenájom približne 2.500 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v BratislaveReal Estate and ConstructionTechnology, Media and TelecommunicationsMichal Delinčák
Významná výrobná a technologická spoločnosť – prenájom približne 1.600 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v BratislaveReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Globálny výrobca senzorov a ovládačov do automobilov – greenfield projekt na západnom SlovenskuReal Estate and ConstructionIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Významná európska strojárenská spoločnosť – navýšenie existujúceho financovania v hodnote 90.000.000 EUR o 5.000.000 EUR zo strany skupiny medzinárodných bánk zabezpečené okrem iného prostredníctvom majetku dcérskej spoločnosti klienta v Slovenskej republikeFinancing, Capital Markets and InsuranceIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Popredný predajca ojazdených áut pôsobiaci v strednej a východnej Európe – slovenská časť reštrukturalizácie jeho vnútroskupinového financovaniaFinancing, Capital Markets and InsuranceConsumer Goods & RetailBranislav Brocko
Medzinárodná priemyselná spoločnosť – slovenská časť financovania v hodnote 23.250.000 EUR zabezpečené rozličnými aktívami, vrátane aktív slovenskej dcérskej spoločnostiFinancing, Capital Markets and InsuranceIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Významná britská banka – akvizičné financovanie v hodnote 175.000.000 EUR telekomunikačnej skupine pôsobiacej v strednej a východnej Európe zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníka a následná reštrukturalizácia financovania a zabezpečovacích inštrumentov vyplývajúca z korporátnej reštrukturalizácieFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsMichal Delinčák
Súkromný slovenský developer nákupného centra na západnom Slovensku – financovanie v hodnote 6.500.000 EUR poskytnuté rakúskou bankovou skupinouFinancing, Capital Markets and InsuranceReal Estate DevelopmentMichal Delinčák
Popredná česká banka – akvizičné financovanie v hodnote 1.800.000.000 CZK energetickej skupine zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsBranislav Brocko,Michal Delinčák
Popredná česká banka – akvizičné financovanie v hodnote 14.500.000 EUR skupine zaoberajúcej sa výrobou geosyntetík, šnúr a technických tkanív zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého slovenskou spoločnosťou patriacou do skupinyFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsMichal Delinčák,Branislav Brocko
Významná holandská banka – úver dostupný v rôznych menách na účely refinancovania v hodnote 330.000.000 EUR telekomunikačnej skupine pôsobiacej v strednej a východnej Európe zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsMichal DelinčákBranislav Brocko
Významná česká banka – zmena podmienok poskytnutia syndikovaných úverov dostupných v rôznych menách v hodnote 2.100.000.000 CZK na účely financovania energetickej skupiny zabezpečené okrem iného majetkom slovenskej dcérskej spoločnosti dlžníka, vrátane uvoľnenia a znovu prevzatia zabezpečenia v Slovenskej republikeFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsMichal Delinčák,Branislav Brocko
Popredná medzinárodná banka – financovanie v hodnote 500.000.000 EUR telekomunikačnej skupiny pôsobiacej v strednej a východnej Európe formou nadradených dlhopisov a nadradených revolvingových úverov zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsMichal Delinčák
Popredná česká banka – financovanie v hodnote 6.900.000 EUR novej výrobnej linky slovenskej spoločnosti patriacej do skupiny zaoberajúcej sa výrobou geosyntetík, šnúr a technických tkanív zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenie poskytnutého slovenskou spoločnosťouFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsBranislav Brocko,Michal Delinčák
Významná nemecká banka – financovanie v hodnote 60.000.000 EUR poskytnuté skupine zaoberajúcej sa výrobou optických diskov a solárnej technológie zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého slovenskou dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsMichal Delinčák,Branislav Brocko
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v hodnote 50.000.000 USD zabezpečené rozličnými aktívami, vrátane obchodného podielu na slovenskej dcérskej spoločnosti a pohľadávok z bankových účtov tejto dcérskej spoločnostiFinancing, Capital Markets and InsuranceIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v hodnote 21.000.000 USD zabezpečené okrem iného pohľadávkami a krátkodobým hnuteľným majetkom slovenskej dcérskej spoločnostiFinancing, Capital Markets and InsuranceIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – reštrukturalizácia vnútroskupinového financovania v hodnote 65.000.000 EUR zahŕňajúceho nemecké, slovenské a české dcérske spoločnostiFinancing, Capital Markets and InsuranceIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Významná európska strojárenská spoločnosť – financovanie v hodnote 90.000.000 EUR zabezpečené okrem iného prostredníctvom majetku dcérskej spoločnosti klientaFinancing, Capital Markets and InsuranceIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák
Európska banka pre obnovu a rozvoj – právne stanovisko v súvislosti s poskytnutím úveru v hodnote 15.000.000 EUR a 30.000.000 EUR popredným slovenským bankámFinancing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsMichal Delinčák
Významná nemecká banka – právne poradenstvo ohľadom podmienkach bankových účtov a KYC (know your customer) kontrolRegulatory and Compliance,Financing, Capital Markets and InsuranceFinancial InstitutionsBranislav Brocko,Michal Delinčák
Popredný slovenský poskytovateľ poštových, komunikačných, distribučných a platobných služieb – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPRData PrivacyTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava Benediková
Organizácia zabezpečujúca komplexné riadenie a koordináciu odberu, spracovania, distribúcie a využitia krvi a krvných zložiek pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR, vypracovanie testov proporcionality v prípadoch uplatnenia oprávneného záujmu ako právneho základu a vykonanie DPIAData PrivacyHealthcareMiroslava Benediková
Jedno z najväčších zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR, vypracovanie základnej vzorovej dokumentácie na implementáciu opatrení na zabezpečenie súladu s GDPR a základná podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRData PrivacyHealthcareMiroslava BenedikováBranislav Brocko
Popredný globálny poskytovateľ mobilných CRM riešení – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPR s ohľadom na vybrané softvérové riešenia klientaData PrivacyTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava Benediková
Popredná globálna stavebno-konzultačná firma – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri komplexnej implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRData PrivacyConstructionMiroslava BenedikováSimona Šašinková
Popredná globálna mediálna agentúra – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRData PrivacyTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava BenedikováSimona Šašinková
Viaceré popredné globálne farmaceutické firmy – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a vypracovanie právnych dokumentov na implementáciu opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRData PrivacyHealthcareMichal Delinčák,Miroslava Benediková
Viaceré popredné leasingové spoločnosti – príprava právnej dokumentácie na implementáciu opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRData PrivacyFinancial InstitutionsMiroslava Benediková
Regionálna poisťovňa pôsobiaca v oblasti životného poistenia – konzultácie v oblasti implementácie požiadaviek GDPRData PrivacyFinancial Institutions
Medzinárodná logistická spoločnosť – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPRData PrivacyTransport, Logistics and InfrastructureMiroslava Benediková,Branislav Brocko
Popredný globálny zriaďovateľ a prevádzkovateľ prémiových školských a výchovno-vzdelávacích zariadení s hlavným sídlom v Hongkongu – právna podpora pri implementácií GDPR v rámci školského zariadenia prevádzkovaného v Slovenskej republikeData PrivacyBranislav Brocko,Miroslava Benediková
Popredný globálny výrobca elektromotorov, komponentov pre elektrické systémy kontroly pohybu a zariadení a komponentov pre výrobu a distribúciu energie s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – právna podpora pri implementácií GDPR v rámci slovenskej dcérskej spoločnostiData PrivacyIndustrial and Manufacturing
Popredný globálny výrobca zdravotníckych zariadení a liekov s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – pravidelná právna podpora slovenskej dcérskej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane zosúlaďovania príslušnej dokumentácie s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPRData PrivacyHealthcare
Popredná globálna poisťovňa s hlavným sídlo v Nemeckej spolkovej republike – pravidelná právna podpora pri zosúlaďovaní zmluvnej a inej dokumentácie používanej divíziou špeciálnych poistných produktov vo vzťahoch s klientami a obchodnými partnermi v Slovenskej republike s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov (vrátane požiadaviek vyplývajúcich z GDPR)Data PrivacyFinancial Institutions
Poskytovateľ služby správy vozového parku a súvisiacich finančných služieb patriaci poprednej francúzskej bankovej skupine – pravidelná právna podpora pri zosúlaďovaní zmluvnej a inej dokumentácie používanej na účely poskytovania služieb slovenským zákazníkom s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov (vrátane požiadaviek vyplývajúcich z GDPR)Data PrivacyMiroslava Benediková
Globálny výrobca elektroniky a elektrických zariadení s hlavným sídlom v Japonsku – právne poradenstvo vo veci cezhraničného prenosu rôznych kategórií osobných údajov slovenských zamestnancovData PrivacyTechnology, Media and Telecommunications
Globálna biotechnologická spoločnosť s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – právne poradenstvo vo veci cezhraničného prenosu osobných údajov zdravotníckych pracovníkovData PrivacyLife Science
Hongkonská spoločnosť prevádzkujúca globálny internetový obchod s dizajnovým oblečením – právne poradenstvo ohľadom ochrany osobných údajov vo vzťahoch so slovenskými zákazníkmi
Popredný globálny výrobca zdravotníckych zariadení s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v Slovenskej republike v súvislosti s odčlením divízie vývoja, výroby a predaja originálnych liekov do novovytvorenej spoločnosti
Popredná globálna spoločnosť zaoberajúca sa priamym predajom vybavenia pre domácnosti zariadení s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – komplexná analýza právnych aspektov spracovania osobných údajov v informačných systémoch v rámci distribútorskej siete v Slovenskej republiky
Globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti chemického priemyslu s hlavným sídlom v Holandsku – právne poradenstvo a zastupovanie pred slovenským dozorným orgánom vo veci splnenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k informačnému systému prevádzkovanému slovenskou dcérskou spoločnosťou
Poskytovateľ finančných služieb patriaci poprednému japonskému producentovi automobilov – právna podpora pri zosúlaďovaní zmluvnej a inej dokumentácie používanej slovenskou dcérskou spoločnosťou vo vzťahoch s klientami a obchodnými partnermi v Slovenskej republike s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov
Popredná globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti vydávania platobných kariet a poskytovania spotrebiteľských úverov – právne poradenstvo ohľadom rôznych spracovateľských činností pri spracovaní osobných údajov získaných v súvislosti s platobnými transakciami
Slovenský prevádzkovateľ významného webového portálu poskytujúceho konsolidované informácie o finančnej situácii a korporátnych záležitostiach slovenských obchodných spoločností spracovávané z otvorených dátových zdrojov – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRData PrivacyMiroslava Benediková
Globálny poskytovateľ outsourcingových služieb podnikových procesov – hromadné prepúšťanie s viac ako 100 zamestnancami v súvislosti s ukončením prevádzky na SlovenskuEmployment and BenefitsMiroslava Benediková
Popredná farmaceutická spoločnosť so sídlom vo Francúzsku – ukončenie zamestnaneckého pomeru niekoľkých zamestnancov v súvislosti s realizáciou organizačných zmienEmployment and BenefitsHealthcareMiroslava Benediková
Lokálny distribútor palív a ropných produktov – priebežné poradenstvo v rôznych pracovných a pracovnoprávnych otázkachEmployment and BenefitsKatarína Michrinová
Slovenský prevádzkovateľ maloobchodného reťazca vo vlastníctve luxemburského investičného fondu – poradenstvo zamestnávateľom v rôznych pracovnoprávnych otázkach súvisiacich so vznikom novozaloženej odborovej organizácieEmployment and Benefits
Významná globálna spoločnosť zaoberajúca sa farmaceutickými a zdravotníckymi pomôckami – priebežné poradenstvo o všetkých aspektoch pracovného a pracovného práva miestnych prevádzokEmployment and BenefitsMichal Delinčák,Miroslava Benediková
Miestna reklamná spoločnosť – komplexná revízia vzorových pracovných zmlúvEmployment and Benefits
Významkná nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa farmaceutickými a zdravotníckymi pomôckami – spor s bývalým zamestnancom v súvislosti s údajným nespravodlivým prepustenímEmployment and Benefits
Popredný americký výrobca zubného vybavenia a spotrebného materiálu – právna podpora v súvislosti s ukončením niektorých miestnych operáciíEmployment and BenefitsMichal Delinčák,Miroslava Benediková
Popredná slovenská IT spoločnosť – príprava vzorovej dokumentácie pre prepúšťanie nadbytočných zamestnancovEmployment and BenefitsMiroslava Benediková
Globálna stavebno-poradenská spoločnosť – komplexná revízia vzorových pracovných zmlúv a interných predpisovEmployment and BenefitsMiroslava Benediková
Právne služby dodržiavania pracovného práva v súvislosti s legislatívnymi zmenami.Employment and BenefitsMiroslava Benediková

Náš tím so špecializáciou na riešenie sporov

Publikačná činnosť a konferencie