Skip to content

Náš tím

WISE3 tvorí až 20-členný personál zložený zo skúsených, ale aj mladých právnikov, ktorí majú chuť pracovať na sebe. Vám to prináša výbornú zastupiteľnosť a rozšírené know-how. Naše odhodlanie a sila pramení aj zo spoľahlivého tímu. Naši kolegovia a kolegyne predstavujú nezastupiteľnú oporu.

ADMINISTRATÍVA A KANCELÁRIE