Skip to content

Právne služby poskytujeme pre nasledovné odvetvia priemyslu a služieb

Finančné inštitúcie

Rizikový kapitál a private equity

Investori zameraní na pozitívny sociálny vplyv

Life science

Zdravotníctvo

Energetika a (základné) verejné služby

Technológie, média a telekomunikácie

Spotrebný tovar a maloobchod

Priemyselná výroba

Doprava, logistika a infraštruktúra

Development (nehnuteľnosti)

Stavebníctvo

Verejný sektor

Súkromné osoby

Služby