Skip to content

Z našich koncipientov sú advokáti

Simona Šašinková a Matej Ježovica, ktorí doposiaľ pôsobili vo WISE3 ako advokátski koncipienti, úspešne absolvovali advokátske skúšky a po zložení sľubu boli zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Simona má vyštudovanú Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej praxe advokátskeho koncipienta nadobudla rozsiahle skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov. Venuje sa tiež oblastiam fúzií a akvizícii a právnym službám v oblasti nehnuteľností.

Matej vyštudoval Právnickú fakultu paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Vo WISE3 nadobudol cenné skúsenosti pri poskytovaní právneho poradenstva farmaceutickým spoločnostiam. Zameriava sa aj na oblasti zmluvných vzťahov, práva obchodných spoločností a pracovného práva.

Sme veľmi radi, že u nás vo WISE3 rastú nové talenty a tešíme sa z rastúceho počtu advokátov v našom tíme. Simone a Matejovi, našim mladým advokátom prajeme veľa pracovných a aj súkromných úspechov. Budeme radi, ak sa aj Vy pripojíte k nášmu blahoželaniu na našom LinkedIn profile WISE3.