Skip to content

Pridaj sa k nám! Hľadáme advokátskeho koncipienta

Z našich troch koncipientov sa stali advokáti, vďaka tomu sa nám otvoril priestor na rast a môžeme prijať nového kolegu, ktorý obohatí náš kolektív. Do našej advokátskej kancelárie hľadáme šikovného advokátskeho koncipienta/koncipientku. Zakladáme si hlavne na spoľahlivosti, diskrétnosti, čestnosti, precíznosti a tímovej práci. Ak chcete byť súčasťou modernej spoločnosti a pracovať na zaujímavých lokálnych a zahraničných projektoch pošlite nám štruktúrovaný životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku emailom na HR@wise3.sk. Radi sa s vami stretneme pri osobnom stretnutí. 

Čo ponúkame?         

V našej advokátskej kancelárií sa snažíme neustále vzdelávať, a to po odbornej stránke, ale aj po stránke osobnostnej. Môžete sa tak tešiť na možnosť odborne rásť na slovenských aj medzinárodných projektoch a 100 percentnú podporu nášho špičkového tímu skúsených právnikov v rôznych oblastiach práva.

Zároveň ponúkame možnosť pokračovať v našej kancelárii po vykonaní advokátskej skúšky ako advokát, kde budete mať k dispozícii zázemie pre svoj profesionálny rozvoj a výkon advokátskej praxe. Samozrejmosťou je príjemné, priateľské pracovné prostredie v moderných priestoroch a rôzne teambuildingové aktivity.

Čo bude vašou náplňou práce?

  • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení,
  • príprava, resp. posudzovanie zmlúv a iných právnych dokumentov,
  • právny servis súvisiaci so zakladaním obchodných spoločností a zmenami v obchodných spoločnostiach,
  • účasť na právnych previerkach (legal due diligence),
  • príprava rôznych podaní adresovaných štátnym orgánom,
  • monitoring legislatívnych zmien,
  • podpora pri budovaní značky a spolupráca na firemných marketingových aktivitách (napr. publikačná činnosť, prezentácia na konferenciách a pod.),
  • podpora pri budovaní a rozvoji firemnej znalostnej bázy (knowledge base)

Ďalšie informácie o pracovnej ponuke koncipienta WISE3 na portáli Profesia.

Koho hľadáme?

Do nášho tímu hľadáme spoľahlivého, lojálneho a diskrétneho absolventa alebo koncipienta s krátkou praxou, ktorý má ambície patriť k najlepším vo svojom odbore. Vzhľadom na množstvo zahraničných klientov očakávame výbornú znalosť anglického jazyka slovom aj písmom ( znalosť nemeckého jazyka slovom aj písmom je výhodou). Náš nový kolega by mal mať samostatný a proklientský prístup, schopnosť rýchlej orientácie v problematike, dobré komunikačné schopnosti a záujem o ďalší odborný a osobnostný rast.

Ak máte záujem pracovať pre našu advokátsku kanceláriu WISE3 pošlite nám štruktúrovaný životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku emailom na HR@wise3.sk

Ďakujeme všetkým za zaslanie žiadosti na ponuku práce, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, spĺňajúcich požadované kritériá.

Bližšie informácie o nás môžete získať na našich profiloch na LinkedIn a Facebook. Tešíme sa na vás!