Skip to content

Katarína Michrinová – najnovšia advokátka v tíme WISE3

Gratulujeme Kataríne Michrinovej, ktorá u nás dosiaľ pôsobila ako advokátsky koncipient, k úspešnému absolvovaniu advokátskych skúšok. 

Katka ukončila štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v roku 2012. Členom našej advokátskej kancelárie WISE3 od jej vzniku na jeseň 2021. Ako advokátsky koncipient sa u nás venovala právu obchodných spoločností, obchodnému právu, pracovnému právu, rodinnému právu, ale i sporovej agende a regulačným záležitostiam

Tešíme sa, že sa náš tím rozrástol o ďalšiu advokátku. Kataríne prajeme veľa pracovných a aj súkromných úspechov. Budeme radi, ak sa aj Vy pripojíte k nášmu blahoželaniu na našom LinkedIn profile WISE3.