O NÁS

WISE3


Moderná advokátska kancelária WISE3 je vyústením doterajšej spolupráce štyroch slovenských advokátov, ktorí spojili svoje dlhoročné expertízy a prichádzajú so širokým spektrom právnych služieb – predovšetkým v oblasti farmaceutického priemyslu, informačných technológií a finančných služieb.

„Našou prioritou je využiť bohaté skúsenosti a hlboké vedomosti. Chceme klientom poskytovať čo najvyšší komfort a bezpečnosť vo všetkých oblastiach našej expertízy. Spojenie staviame na vzájomnom porozumení, pevných hodnotách a moderných technológiách.“

Branislav Brocko a Michal Delinčák (obaja BEATOW PARTNERS) a Michal Ridzoň (KRION Partners)

 

EXCELENTNOSŤ


Naše výsledky sú odborné, kvalitné a profesionálne. Dávame si záležať na vysokej odbornej pripravenosti, kvalitných výstupoch a profesionálnej komunikácii nášho personálu.
 

TVORIVÝ ENTUZIAZMUS


Vyhľadávame a podporujeme nové talenty, ako aj nadšenie a chuť objavovať nové prístupy a riešenia. Neustále skúmame širšie súvislosti a prepájame právne povolanie s inovatívnymi myšlienkami v iných odvetviach.
 

OSOBNÝ PRÍSTUP


Usilujeme o porozumenie, rešpekt a ľudský prístup. S klientom budujeme dlhodobý vzťah na partnerskej úrovni. Snažíme sa porozumieť hodnotám klienta a zaujíma nás jeho názor. Osobný prístup aplikujeme aj voči zamestnancom – zaujímame sa o ich potreby, názory a spätnú väzbu. Všímame si ich potenciál, podporujeme ich v rozvoji a kariérnom raste. Veríme vo férový prístup a vyzdvihovanie dobrých pracovných výsledkov.
 

INTEGRITA


Súčasťou našej DNA je spoľahlivosť, čestnosť, dôveryhodnosť a tímová práca. Integritu prepájame nielen v rámci nášho odvetia či pracoviska, ale aj voči našim klientom. Klient sa na nás môže v každej situácii stopercentne spoľahnúť – bezpečnosť a ochranu súkromia máme na prvom mieste.
 • Andrej Salner

  S Mgr. Michalom Ridzoňom riešim firemné i súkromné právne záležitosti už 10 rokov. Zastupoval ma v súdnych sporoch, pripravoval komplikované zmluvy, zabezpečoval vymáhanie pohľadávok aj založenie spoločnosti pre akcionárov z 13 krajín. K spolupráci pristupovali on i jeho tím nielen profesionálne, ale vždy aj s integritou a ľudskosťou. Zachoval si chladnú hlavu a dosiahol pozitívny výsledok aj v situáciách, ktoré sa mi zdali bezvýchodiskové. Mgr. Ridzoňa a jeho kanceláriu bezvýhradne odporúčam v oblasti obchodného i občianskeho práva ako spoľahlivého partnera.

  Andrej Salner
  partner Basta digital s. r. o.
 • Branislav Chmel

  Keď sme potrebovali vybudovať expertízu v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti, našou prvou voľbou bol tím Pavla Nechalu. Potrebovali sme viac ako teoretické vedomosti alebo vzorové dokumenty. Rýchly technologický vývoj a narastajúca regulácia si totiž vyžaduje inovatívnosť  a akčnosť.  Nemáme čas pri našom podnikaní na rozsiahle skúmanie nových oblastí, potrebujeme partnera, s ktorým sa ľahko spolupracuje a vieme sa spoľahnúť.

  Branislav Chmel
  CEO, TÜV SÜD Slovensko
 • Chambers Europe

  Triezvo uvažujúci, praktický so snahou realizovať transakcie čo najefektívnejšie. Michal Delinčák je skúsený právnik s veľmi dobrou úrovňou odbornosti a technickej znalosti.

  Chambers Europe
 • Peter Hudec

  Bolo mi potešením pracovať s Branislavom na projekte, ktorý sa týkal fúzie a akvizície. Vysoko oceňujem jeho bezúhonnosť, pokrokové myslenie, zmysel pre detail a čestný prístup. Vrelo odporúčam spoluprácu s ním.

  Peter Hudec
  finančný riaditeľ EMARK Analytics
WISE3

ZAMERANIE

cyber-security

Kybernetická bezpečnosť

V rámci kybernetickej bezpečnosti ponúkame budovanie kybernetickej odolnosti (plánovanie, návrh aj prípravu), okamžitý prístup k súdnym znalcom v rámci vyšetrovania a reakcie na incidenty a nápravu po udalosti.
file

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie, ktoré podrobne upravuje aj európska legislatíva. Pomáhame zorientovať sa v legislatíve s cieľom splniť všetky zákonné požiadavky a povinnosti, aby boli chránené nielen osobné údaje fyzických osôb, ale najmä financie a dobré meno našich klientov.
medicine

Regulácia farmaceutického priemyslu

Prinášame naše dlhoročné expertízy aj v tomto odvetí biznisu.
euro

Bankovníctvo a financie

Sme partnerom v situáciách vyžadujúcich komunikáciu s bankami či inými poskytovateľmi finančných alebo investičných služieb, ako sú poisťovne, investičné a penzijné fondy, prípadne obchodníci s cennými papieri. Poskytneme plnú právnu podporu tak veriteľom, ako aj dlžníkom pri rôznych druhoch dlhového financovania. Poradíme pri implementácií sekuritizačných štruktúr. V rámci tejto oblasti tiež pomáhame rôznym poskytovateľom finančných alebo investičných služieb pri zabezpečení súladu ich činnosti s regulatórnymi požiadavkami.
handshake

Fúzie a akvizície

V rámci WISE3 sa zameriavame na vykonávanie predakvizičných a predpredajných právnych previerok cieľových podnikov, poradenstvo pri štruktúrovaní transakcií, prípravu a vyjednávanie transakčnej dokumentácie a podporu pri jej implementácií. Pomáhame pri vyjednávaní transakčného financovania, príprave a vyjednávaní akcionárskych dohôd, nastavení a realizácií poakvizičných integrácií a pri príprave a organizácií ponúk na prevzatie.
teamwork (1)

Duševné vlastníctvo/ IT

Duševné vlastníctvo je nehmotný majetok a aj ten treba chrániť. Ponúkame poradenstvo v rôznych oblastiach – pri registrácií ochranných známok, udeľovaní licencií na ochranné známky a nakoniec aj pri ochrane obchodných a doménových mien či know-how.
podium

Hospodárska súťaž

Poskytujeme poradenstvo pri zastupovaní klientov v konaniach o povolení koncentrácií, ako aj v konaniach prešetrujúcich možné kartelové dohody.
WISE3

ČO NÁS ODLIŠUJE

Ciarka_orange

Spolupráca

WISE3 vzniklo zo spoločnej ambície pracovať na komplexnejších projektoch. Vďaka spojeniu síl dokážeme vytvoriť synergiu, rozšíriť záber poskytovaných právnických služieb. Chceme našim klientom poskytovať komplexné služby vo všetkých oblastiach práva – a s posilneným tímom túto výzvu dokážeme realizovať.
Ciarka_orange

Klient je nám partnerom

Pomáhame firmám bezpečne rozvíjať ich biznis a realizovať sny. Každému klientovi ponúkame plnú partnerskú podporu pri všetkých jeho rozhodnutiach. Zaručujeme mu otvorenosť, férovosť, vysoký komfort a stále etické hodnoty, ktoré tvoria základ našich služieb.
Ciarka_orange

Zrozumiteľnosť

Chceme dosiahnuť, aby právo bolo zrozumiteľné pre každého. Veríme, že aj komplikované právne riešenia možno klientovi objasniť zrozumiteľnou a zároveň ľudskou rečou.
Ciarka_orange

Pravidelný report o stave prípadu

Prevzatie zastupovania znamená pre nás začiatok tvrdej práce a záväzok byť klientovi k dispozícii. Prostredníctvom technických opatrení pravidelne zabezpečujeme aktualizáciu informácií o stave konania.
WISE3

ĽUDIA

WISE3 tvorí až 20-členný personál zložený zo skúsených, ale aj mladých právnikov, ktorí majú chuť pracovať na sebe. Vám to prináša výbornú zastupiteľnosť a rozšírené know-how. Naše odhodlanie a sila pramení aj zo spoľahlivého tímu. Naši kolegovia a kolegyne predstavujú nezastupiteľnú oporu.

PARTNERI

Branislav Brocko


začínal v advokátskej kancelárii Marek & Partners, kde pôsobil viac ako 10 rokov na rôznych pozíciách – od koncipient po partnera. Neskôr stál pri zrode advokátskej kancelárie BEATOW PARTNERS, kde posledných 10 rokov aj pôsobil. V rámci praxe sa zameriava najmä na oblasti fúzií a akvizícii, bankového financovania, korporátnych a regulačných záležitostí a insolvencie. Má skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v sektoroch ako finančné služby, private equity, private debt, informačné technológie, logistika, telekomunikácie, energetika, poskytovanie zdravotnej starostlivosti či farmaceutický priemysel.

Michal Delinčák


rovnako začínal v advokátskej kancelárii Marek & Partners, kde sa za 8 rokov z koncipientskej pozície vypracoval až na partnerskú. Od roku 2010 bol partner v advokátskej kancelárii BEATOW PARTNERS. Má výnimočné skúsenosti s poradenstvom v oblasti regulácie farmaceutického priemyslu. Takisto má bohaté skúsenosti týkajúce sa korporátnych záležitostí, zmlúv, fúzií a akvizícii a bankového financovania. Zameriava sa aj na oblasť nehnuteľností, kde rieši ich výstavby, prenájmy či predaje.

Michal Ridzoň


začínal ako samostatný advokát. V roku 2008 zakladal a bol advokátom v kancelárii KRION Partners. Zameriaval sa na komplexné riešenia problémov podnikateľov naprieč celým spektrom oblasti práva. Poskytuje právne poradenstvo v sektoroch ako obchod s minerálnymi olejmi, oceliarstvom, strojárstvo či potravinársky priemysel. Zameriava sa na ochranu osobných údajov a informačnú bezpečnosť a riešenie sporov.