Skip to content

Možnosti obhajoby právnickej osoby, Bulletin Slovenskej Advokácie č. 9/2016 a 10/2016

Dvojdielny článok Michala Rampáška o možnosti obhajoby právnickej osoby uverejnený v Bulletine Slovenskej advokátskej komory. Obhajoba právnickej osoby so sebou prináša viacero noviniek ale aj nové výzvy pre obhajcu, ktoré sú v porovnaní s obhajobou fyzických osôb pomerne špecifické. Články sa zaoberajú analýzou vybraných ustanovení novo prijatého zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike z pohľadu obhajcu obvinenej právnickej osoby, a to v komparácii so zahraničnou právnou úpravu a praxou. 

Viac informácií nájdete v Bulletine Slovenskej advokátskej komory č. 9/2016 a 10/2016: 

https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin/archiv/proxy/list/form/rows/564/attr/name/preview