Skip to content
Advokát

Simona Šašinková

Simona sa v rámci tímu WISE3 špecializuje najmä na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov a regulačným záležitostiam. Do WISE3 nastúpila v roku 2020. Predtým pôsobila ako advokátska koncipientka dva roky v advokátskej kancelárii BEATOW PARTNERS s. r. o., Bratislava, kde získala skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva, rodinného práva a riešenia sporov. V rozvíjaní týchto skúseností pokračuje aj v rámci WISE3.

Simona Šašinková

Referencie

ReferenciaPractice area/ IndustryLeading lawyerReferring LawyersSlužby
Anonymizovaná referencia SK3. Practice area/ Industry (MULTISELECT)12. Leading lawyer(SINGLE SELECT),12. Leading lawyer(MULTISELECT)12. Referring Lawyers,12. Referring Lawyers(MULTISELECT)4. Service (MULTISELECT)
Slovenská dcéra významnej európskej petrochemickej skupiny s centrálou v Poľsku - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach ohľadne dlhodobého prenájmu 39 čepacích staníc od lokálneho prevádzkovateľa celoslovenskej siete čerpacích stanícEnergy and UtilitiesMichal Delinčák,Michal RidzoňMarianna Ridzoňová,Simona Šašinková,Kristína Bernáthová,Matej JežovicaMergers and Acquisitions,Financing, Capital Markets and Insurance,Real Estate and Construction
Slovenská dcéra významnej európskej petrochemickej skupiny s centrálou v Poľsku - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach ohľadne dlhodobého prenájmu siete 36 čepacích staníc od miestnej skupiny prevádzkujúcej celoslovenskú sieť čerpacích stanícEnergy and UtilitiesMichal Delinčák,Michal RidzoňMarianna Ridzoňová,Simona Šašinková,Kristína BernáthováData Privacy,Corporate,Financing, Capital Markets and Insurance,Real Estate and Construction
Slovenská dcéra významnej európskej petrochemickej skupiny s centrálouv Poľsku - poradenstvo a právna podpora pri kúpe a prevzatí siete 41 čerpacích staníc na Slovensku od najväčšieho slovenského prevádzkovateľa čerpacích stanícEnergy and UtilitiesMichal Delinčák,Michal RidzoňMichal Ridzoň,Michal Delinčák,Michal Rampášek,Simona Šašinková,Kristína BernáthováMergers and Acquisitions,Corporate,Real Estate and Construction
Súkromný nemecký investor - poradenstvo a právna podpora pri kúpe administratívnej budovy v Bratislave s celkovou prenajímateľnou plochou 10.000 metrov štvorcových od poprednej slovenskej bankyReal Estate DevelopmentMichal DelinčákKristína BernáthováMergers and Acquisitions,Financing, Capital Markets and Insurance,Real Estate and Construction
Globálny poskytovateľ logistických služieb - poradenstvo a podpora pri prenájme 60.000 metrov štvorcových skladových a kancelárskych priestorov v logistickom parku na západnom SlovenskuTransport, Logistics and InfrastructureMichal DelinčákBranislav BrockoCorporate,Contracts and Commercial,Regulatory and Compliance,Real Estate and Construction
Globálny výrobca dentálnej techniky - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach o zmluve o budúcej nájomnej zmluve a nájomnej zmluve ohľadne nájmu 1.800 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v administratívnej budove EINPARK v Bratislave pre slovenskú dcérsku spoločnosťIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákReal Estate and Construction
Popredná slovenská IT spoločnosť - poradenstvo a právna podpora pri rokovaniach o zmluve o budúcej nájomnej zmluve a nájomnej zmluve ohľadne nájmu 2.000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v administratívnej budove NIVY Tower v BratislaveTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava BenedikováMichal DelinčákReal Estate and Construction
Vlasník novozrekonštruovanej polyfunkčnej budovy - príprava vzorovej zmluvnej dokumentácie pre dokončenie a nasledný prenájom kancelárskych a obchodných priestorov v zrekonštruovanej polyfunkčnej budove nachádzajúcej sa v Bratislave.Real Estate DevelopmentMichal DelinčákMarianna RidzoňováReal Estate and Construction
Popredná slovenská poisťovňa - poradenstvo a právna podpora pri presune centrály do nových kancelárskych priestorov o výmere 4.000 metrov štvrorcových nachádzajúcich sa v novopostavenej adminitratívnej budove v BratislaveFinancial InstitutionsMichal DelinčákReal Estate and Construction
Slovenská dcéra nemeckého výrobcu stavebnej mechanizácie - predaj stavebnej mechanizácie a spätný nájom dvoch prevádzok určených na predaj, servis a poskytovanie podporných služieb zákazníkom zo strany klientaIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákReal Estate and Construction,Mergers and Acquisitions,Regulatory and Compliance
Slovenský súkromný investor - kúpa administratívnej budovy s celkovou prenajímateľnou plochou 8.000 metrov štvorcových v centre BratislavyIndustrial and ManufacturingMichal Delinčák,Michal RidzoňBranislav BrockoReal Estate and Construction
Popredný private equity fond zameraný na strednú a východnú Európu - nadobudnutie podielu na podnikateľskej skupine pôsobiacej na Slovensku a v Čechách v oblasti finančného sprostredkovaniaVenture Capital and Private EquityMichal Delinčák,Branislav BrockoMichal Ridzoň,Michal Rampášek,Marianna Ridzoňová,Katarína Michrinová,Simona Šašinková,Kristína BernáthováMergers and Acquisitions,Corporate,Financing, Capital Markets and Insurance,IP/IT and Cybersecurity,Competition and State Aid
Globálny výrobca a dodávateľ komponentov v automobilovom odvetví - právna previerka cieľových slovenských spoločností a ich aktivít pre účely globálnej akvizície podniku nemeckej priemyselnej skupiny zaoberajúceho sa výrobou kabelových zväzkov a právne poradenstvo ohľadne regulácie zahraničných investícií na SlovenskuIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákMarianna Ridzoňová,Michal Rampášek,Kristína Bernáthová,Simona ŠašinkováMergers and Acquisitions,Regulatory and Compliance
Globálny výrobca a dodávateľ liekov - poradenstvo ohľadne dopaov a implementácie globálnej akvizície s konkurenčným výrobcom liekov a následná vnútroskupinová reorganizácia a zlúčenie dcérskych spoločností na SlovenskuLife ScienceMichal DelinčákMatej Ježovica,Simona ŠašinkováMergers and Acquisitions,Employment and Benefits,Regulatory and Compliance
Slovenský výrobca a dodávateľ potravín - poradenstvo a právne služby pri zamýšľanom predají časti podnikania významnej slovenskej skupine podnikajúcej v potravinárstve a agropriemysleConsumer Goods & RetailMichal DelinčákSimona ŠašinkováMergers and Acquisitions
Amrop Partners v. o. s. - Poradenská spoločnosť v oblasti ľudských zdrojov - nastavenie korporátnej štruktúry a úprava vzťahov medzi spoločníkmi vrátane zmeny právnej formy spoločnpostni.Branislav BrockoMichal Delinčák,Kristína BernáthováCorporate
Investičný fond poskytujúci financovanie subjektom sociálnej ekonomiky - Investícia vo výške 500.000 EUR formou poskytnutia konvertibilného úveru spoločnosti vyvýjajúcej prenosné diagnostické zariadenia.Social Impact Investors,Financial InstitutionsBranislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Investičný fond poskytujúci financovanie subjektom sociálnej ekonomiky - Investícia vo výške 500.000 EUR formou poskytnutia konvertibilného úveru spoločnosti vyvýjajúcej aplikáciu pre diagnostikovanie závažných kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom umelej inteligencie.Social Impact Investors,Financial InstitutionsBranislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Investičný fond poskytujúci financovanie subjektom sociálnej ekonomiky - Investícia vo výške 160.000 EUR formou poskytnutia konvertibilného úveru spoločnosti vyvýjajúcej aplikáciu osbného rehabilitačného asistenta.Social Impact Investors,Financial InstitutionsBranislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Popredná globálna farmaceutická spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických – odpredaj slovenskej časti farmaceutického podniku originálnych liekov klienta významnej globálnej farmaceutickej spoločnostiHealthcareBranislav Brocko,Michal DelinčákMergers and Acquisitions,Corporate,Contracts and Commercial,Regulatory and Compliance,Real Estate and Construction,Employment and Benefits
Významný európsky private equity fond – nadobudnutie väčšinového podielu na poprednom konzultantovi a výrobcovi vybavenia a zariadenia maloobchodných prevádzokVenture Capital and Private EquityBranislav BrockoMergers and Acquisitions
Zakladatelia popredného predajcu softvéru pre obchodných zástupcov na on-line vypĺňanie objednávok – predaj 100% podielu vedúcemu americkému poskytovateľovi integrovaných obchodných softwarových riešení pre balený spotrebný tovar, jedlo a nápojeTechnology, Media and TelecommunicationsBranislav Brocko,Michal DelinčákMergers and Acquisitions
Globálny obchodník a distribútor LPG – predaj podielu významného slovenského distribútora LPGEnergy and UtilitiesMichal DelinčákBranislav BrockoMergers and Acquisitions
Významná dánska zasielateľská spoločnosť – slovenská časť právneho auditu v súvislosti s kúpou poprednej európskej zasielateľskej spoločnosti prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej republikeTransport, Logistics and InfrastructureBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions,Employment and Benefits,Real Estate and Construction,Corporate,Contracts and Commercial
Popredná európska strojárenská spoločnosť – kúpa slovenskej strojárenskej spoločnosti od fínskej strojárenskej spoločnosti a následná reštrukturalizáciaIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákMichal DelinčákMergers and Acquisitions,Corporate,Financing, Capital Markets and Insurance
Európska banka pre obnovu a rozvoj – predaj podielu v najväčšej slovenskej poisťovni globálnemu poskytovateľovi finančných služiebFinancial InstitutionsMichal DelinčákMergers and Acquisitions
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – kúpa významného slovenského výrobcu oceľových strešných a profilových krytín s dcérskymi spoločnosťami v Rumunsku, Českej republike a MaďarskuIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions,Corporate,Real Estate and Construction,Competition and State Aid
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – poakvizičná korporátna reštrukturalizácia jeho existujúcich a novonadobudnutých slovenských prevádzokIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoCorporate
Významná francúzska vodárenská spoločnosť – zastupovanie v tendri na výber strategického investora do spoločnosti prevádzkujúcej sieť verejných vodovodov a verejných kanalizácií v stredoslovenskom krajiEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions,Real Estate and Construction
Významný nemecký výrobca súčiastok do motorov – kúpa slovenskej prevádzky na výrobu súčiastok do motorov od významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysleIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions,Real Estate and Construction,Employment and Benefits
Jedna z najväčších petrochemických spoločností pôsobiacich v strednej a východnej Európe – zastupovanie v tendri na kúpu stredoeurópskych prevádzok predaja pohonných hmôt pre motorové vozidlá, distribúcie mazív a predaja leteckých pohonných hmôt od významnej americkej petrolejárskej spoločnostiEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions
Slovenská republika – plánovaná privatizácia šiestich teplárenských spoločnostíFinancial Institutions,Public SectorBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions
Významný francúzsky výrobca syra – kúpa prevádzky výroby syra od slovenskej mliekarenskej spoločnostiConsumer Goods & RetailBranislav BrockoMergers and Acquisitions,IP/IT and Cybersecurity
Španielsky priemyselný koncern – kúpa skupiny spoločností pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva v strednej Európe, vrátane Slovenskej republikyEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions,Competition and State Aid
Indický investor – zamýšľaná akvizícia talianskeho výrobcu motorov prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej republikeEnergy and Utilities,Industrial and ManufacturingBranislav BrockoMichal DelinčákMergers and Acquisitions
Významná holandská mliekarenská spoločnosť – kúpa dvoch významných producentov mliečnych výrobkov v Slovenskej republikeConsumer Goods & RetailBranislav BrockoMergers and Acquisitions
Holandsko-švédsky výrobca priemyselných komponentov – predaj divízie na výrobu automobilových súčiastok prevádzkujúcej podnik aj v Slovenskej republikeIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko,Michal DelinčákMergers and Acquisitions
Významný poľský prevádzkovateľ sietí lekární – zamýšľaná akvizícia jednej z najväčších slovenských sietí lekárníHealthcareBranislav Brocko,Michal DelinčákMergers and Acquisitions,Real Estate and Construction,Regulatory and Compliance
Významná európska energetická spoločnosť– privatizácia dominantnej slovenskej energetickej spoločnosti (najväčšia privatizácia v Slovenskej republike)Energy and UtilitiesMiroslava BenedikováMergers and Acquisitions
Významný holandský producent mliečnych výrobkov – predaj jeho prevádzok v Slovenskej republikeConsumer Goods & RetailBranislav BrockoMergers and Acquisitions,Corporate
Súkromní investori – kúpa viacerých solárnych elektrární a bioplynových staníc v Slovenskej republikePrivate IndividualsBranislav Brocko,Michal DelinčákMergers and Acquisitions,Regulatory and Compliance,Real Estate and Construction
Popredný predajca ojazdených áut pôsobiaci v strednej a východnej Európe – slovenská časť reštrukturalizácie jeho európskych činností a prevádzokConsumer Goods & RetailBranislav BrockoCorporate
Globálna stavebná spoločnosť s ústredím v Nemecku – korporátna reštrukturalizácia podnikateľských aktivít v Slovenskej republikeConstructionMichal DelinčákCorporate
Medzinárodná skupina pôsobiaca v oblasti maloobchodu s ústredím v Nemecku – korporátna reštrukturalizácia podnikateľských aktivít v Slovenskej republike, vrátane zlúčenia šiestich slovenských dcérskych spoločnostíConsumer Goods & RetailBranislav BrockoCorporate
Medzinárodná skupina pôsobiaca v oblasti poistenia a zaistenia s ústredím v Austrálii – slovenská časť reštrukturalizácie podnikateľských aktivít podnikateľských aktivít v Českej a Slovenskej republikeFinancial InstitutionsMichal DelinčákCorporate
Švédska strojárenská spoločnosť – vytvorenie spoločného podniku so slovenskou podnikateľskou skupinkou pôsobiacou v oblasti strojárenstvaIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákCorporate,Mergers and Acquisitions,Employment and Benefits
Popredná globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť – slovenská časť celosvetového rozdelenia farmaceutického podniku klientaHealthcareMichal Delinčák,Branislav BrockoCorporate,Employment and Benefits,Real Estate and Construction,Contracts and Commercial,Regulatory and Compliance
Popredný dánsky výrobca obuvi – reštrukturalizácia maloobchodných činností klienta v Slovenskej republike, súčasťou ktorej boli okrem iného cezhraničné zlúčenie a prevod podniku do novo založenej miestnej dcérskej spoločnostiConsumer Goods & RetailMichal Delinčák,Branislav BrockoCorporate
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – poakvizičná korporátna reštrukturalizácia jeho existujúcich a novonadobudnutých slovenských prevádzokConstructionBranislav BrockoCorporate
Výrobca a predajca spodnej bielizne so sídlom v Nemecku – reštrukturalizácia regionálnych prevádzok formou cezhraničného zlúčeniaConsumer Goods & RetailMichal DelinčákCorporate
Významný holandský producent mliečnych výrobkov – likvidácia slovenskej dcérskej spoločnostiConsumer Goods & RetailBranislav BrockoMichal DelinčákCorporate
Významná dánska inovatívna farmaceutická spoločnosť – korporátna reštrukturalizácia slovenských prevádzokHealthcareBranislav BrockoMichal DelinčákEmployment and Benefits,Corporate
Popredná svetová spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie mobilných zariadení a poskytovania logistických služieb prispôsobených potrebám zákazníka – dlhodobá zmluva na outsoursovanie logistických funkcií s jedným z najväčších slovenských mobilných operátorovTransport, Logistics and InfrastructureBranislav BrockoMichal DelinčákContracts and Commercial,Competition and State Aid
Veľký americký výrobca osobných počítačov, prenosných hudobných digitálnych prehrávačov a mobilných komunikačných zariadení – slovenské právne aspekty spustenia on-line obchodu s aplikáciami v Slovenskej republikeTechnology, Media and TelecommunicationsMichal DelinčákBranislav BrockoContracts and Commercial,Regulatory and Compliance,Data Privacy,IP/IT and Cybersecurity
Globálny obchodník a distribútor LPG – vnútroskupinová reštrukturalizácia v rámci prípravy predaja podielu vo významnom slovenskom distribútorovi LPGEnergy and UtilitiesBranislav BrockoMichal DelinčákCorporate
Skupina zaoberajúca sa obnoviteľnými zdrojmi energie – reštrukturalizácia vnútroskupinového financovania zahŕňajúca niekoľko prevádzkových spoločnostíPrivate IndividualsBranislav Brocko,Michal DelinčákContracts and Commercial,Financing, Capital Markets and Insurance
Súkromný slovenský investor – výstavba nákupného centra v hodnote 10.000.000 EUR na západnom SlovenskuVenture Capital and Private EquityMichal DelinčákReal Estate and Construction
Popredný dánsky výrobca obuvi – výstavba skladu v priemyselnom areáli a rozšírenie predajných priestorovConsumer Goods & RetailMichal DelinčákReal Estate and Construction
Slovenská dcérska spoločnosť poprednej globálnej farmaceutickej spoločnosti s ústredím v Spojených štátoch amerických – renegociácia podmienok nájmu nebytových priestorov o rozlohe 2.000 metrov štvorcových a podnájom časti nebytových priestorov tretej osobeHealthcareMichal DelinčákReal Estate and Construction
Britský developer – výstavba nákupného centra v hodnote 40.000.000 EUR na západnom SlovenskuReal Estate DevelopmentBranislav Brocko,Michal DelinčákReal Estate and Construction
Skupina švajčiarskych investorov – plánovaná kúpa pozemkov o rozlohe 750.000 metrov štvorcových v BratislavePrivate IndividualsBranislav Brocko,Michal DelinčákReal Estate and Construction
Rakúsky developer – kúpa stavebného pozemku v Bratislave na účely vybudovania administratívnej budovyReal Estate DevelopmentBranislav BrockoMichal DelinčákReal Estate and Construction,Corporate,Mergers and Acquisitions
Významná francúzska automobilová spoločnosť – brownfield projekt na východnom SlovenskuIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoReal Estate and Construction
Americká spoločnosť – kúpa pozemku určeného na výstavbu v priemyselnom parku na východnom SlovenskuIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoReal Estate and Construction
Významná americká výrobná a technologická spoločnosť – zmluva o dielo na výstavbu výrobnej haly pre slovenskú dcérsku spoločnosťIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoReal Estate and Construction
Významná francúzska automobilová spoločnosť – greenfield projekt na východnom SlovenskuIndustrial and ManufacturingBranislav Brocko,Michal DelinčákReal Estate and Construction
Významný švédsky výrobca stavebných komponentov – predaj a spätný nájom výrobných a skladových priestorov používaných slovenskou dcérskou spoločnosťouIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoReal Estate and Construction
Francúzsky predajca módneho oblečenia – nájom obchodných priestorov v rôznych nákupných centrách v Slovenskej republikeConsumer Goods & RetailMichal DelinčákReal Estate and Construction
Popredný americký dodávateľ MRO a OEM – prenájom výrobnej haly a skladu v BratislaveIndustrial and ManufacturingBranislav BrockoReal Estate and Construction
Popredná americká telekomunikačná spoločnosť – prenájom približne 5.500 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v dvoch administratívnych budovách v BratislaveTechnology, Media and TelecommunicationsMichal DelinčákReal Estate and Construction
Popredná globálna inovatívna farmaceutická spoločnosť – obnovenie prenájmu približne 3.000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v BratislaveHealthcareMichal DelinčákReal Estate and Construction
Popredná americká IT spoločnosť – prenájom približne 2.500 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v BratislaveTechnology, Media and TelecommunicationsMichal DelinčákReal Estate and Construction
Významná výrobná a technologická spoločnosť – prenájom približne 1.600 metrov štvorcových kancelárskych priestorov v BratislaveIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákReal Estate and Construction
Globálny výrobca senzorov a ovládačov do automobilov – greenfield projekt na západnom SlovenskuIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákReal Estate and Construction
Významná európska strojárenská spoločnosť – navýšenie existujúceho financovania v hodnote 90.000.000 EUR o 5.000.000 EUR zo strany skupiny medzinárodných bánk zabezpečené okrem iného prostredníctvom majetku dcérskej spoločnosti klienta v Slovenskej republikeIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Popredný predajca ojazdených áut pôsobiaci v strednej a východnej Európe – slovenská časť reštrukturalizácie jeho vnútroskupinového financovaniaConsumer Goods & RetailBranislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Medzinárodná priemyselná spoločnosť – slovenská časť financovania v hodnote 23.250.000 EUR zabezpečené rozličnými aktívami, vrátane aktív slovenskej dcérskej spoločnostiIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná britská banka – akvizičné financovanie v hodnote 175.000.000 EUR telekomunikačnej skupine pôsobiacej v strednej a východnej Európe zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníka a následná reštrukturalizácia financovania a zabezpečovacích inštrumentov vyplývajúca z korporátnej reštrukturalizácieFinancial InstitutionsMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Súkromný slovenský developer nákupného centra na západnom Slovensku – financovanie v hodnote 6.500.000 EUR poskytnuté rakúskou bankovou skupinouReal Estate DevelopmentMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Popredná česká banka – akvizičné financovanie v hodnote 1.800.000.000 CZK energetickej skupine zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancial InstitutionsBranislav Brocko,Michal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Popredná česká banka – akvizičné financovanie v hodnote 14.500.000 EUR skupine zaoberajúcej sa výrobou geosyntetík, šnúr a technických tkanív zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého slovenskou spoločnosťou patriacou do skupinyFinancial InstitutionsMichal Delinčák,Branislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná holandská banka – úver dostupný v rôznych menách na účely refinancovania v hodnote 330.000.000 EUR telekomunikačnej skupine pôsobiacej v strednej a východnej Európe zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancial InstitutionsMichal DelinčákBranislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná česká banka – zmena podmienok poskytnutia syndikovaných úverov dostupných v rôznych menách v hodnote 2.100.000.000 CZK na účely financovania energetickej skupiny zabezpečené okrem iného majetkom slovenskej dcérskej spoločnosti dlžníka, vrátane uvoľnenia a znovu prevzatia zabezpečenia v Slovenskej republikeFinancial InstitutionsMichal Delinčák,Branislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Popredná medzinárodná banka – financovanie v hodnote 500.000.000 EUR telekomunikačnej skupiny pôsobiacej v strednej a východnej Európe formou nadradených dlhopisov a nadradených revolvingových úverov zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancial InstitutionsMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Popredná česká banka – financovanie v hodnote 6.900.000 EUR novej výrobnej linky slovenskej spoločnosti patriacej do skupiny zaoberajúcej sa výrobou geosyntetík, šnúr a technických tkanív zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenie poskytnutého slovenskou spoločnosťouFinancial InstitutionsBranislav Brocko,Michal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná nemecká banka – financovanie v hodnote 60.000.000 EUR poskytnuté skupine zaoberajúcej sa výrobou optických diskov a solárnej technológie zabezpečené okrem iného rôznymi formami zabezpečenia poskytnutého slovenskou dcérskou spoločnosťou dlžníkaFinancial InstitutionsMichal Delinčák,Branislav BrockoFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v hodnote 50.000.000 USD zabezpečené rozličnými aktívami, vrátane obchodného podielu na slovenskej dcérskej spoločnosti a pohľadávok z bankových účtov tejto dcérskej spoločnostiIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – financovanie v hodnote 21.000.000 USD zabezpečené okrem iného pohľadávkami a krátkodobým hnuteľným majetkom slovenskej dcérskej spoločnostiIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná americká spoločnosť pôsobiaca v automobilovom priemysle – reštrukturalizácia vnútroskupinového financovania v hodnote 65.000.000 EUR zahŕňajúceho nemecké, slovenské a české dcérske spoločnostiIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná európska strojárenská spoločnosť – financovanie v hodnote 90.000.000 EUR zabezpečené okrem iného prostredníctvom majetku dcérskej spoločnosti klientaIndustrial and ManufacturingMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Európska banka pre obnovu a rozvoj – právne stanovisko v súvislosti s poskytnutím úveru v hodnote 15.000.000 EUR a 30.000.000 EUR popredným slovenským bankámFinancial InstitutionsMichal DelinčákFinancing, Capital Markets and Insurance
Významná nemecká banka – právne poradenstvo ohľadom podmienkach bankových účtov a KYC (know your customer) kontrolFinancial InstitutionsBranislav Brocko,Michal DelinčákRegulatory and Compliance,Financing, Capital Markets and Insurance
Popredný slovenský poskytovateľ poštových, komunikačných, distribučných a platobných služieb – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPRTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava BenedikováData Privacy
Organizácia zabezpečujúca komplexné riadenie a koordináciu odberu, spracovania, distribúcie a využitia krvi a krvných zložiek pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR, vypracovanie testov proporcionality v prípadoch uplatnenia oprávneného záujmu ako právneho základu a vykonanie DPIAHealthcareMiroslava BenedikováData Privacy
Jedno z najväčších zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR, vypracovanie základnej vzorovej dokumentácie na implementáciu opatrení na zabezpečenie súladu s GDPR a základná podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRHealthcareMiroslava BenedikováBranislav BrockoData Privacy
Popredný globálny poskytovateľ mobilných CRM riešení – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPR s ohľadom na vybrané softvérové riešenia klientaTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava BenedikováData Privacy
Popredná globálna stavebno-konzultačná firma – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri komplexnej implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRConstructionMiroslava BenedikováSimona ŠašinkováData Privacy
Popredná globálna mediálna agentúra – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRTechnology, Media and TelecommunicationsMiroslava BenedikováSimona ŠašinkováData Privacy
Viaceré popredné globálne farmaceutické firmy – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a vypracovanie právnych dokumentov na implementáciu opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRHealthcareMichal Delinčák,Miroslava BenedikováData Privacy
Viaceré popredné leasingové spoločnosti – príprava právnej dokumentácie na implementáciu opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRFinancial InstitutionsMiroslava BenedikováData Privacy
Regionálna poisťovňa pôsobiaca v oblasti životného poistenia – konzultácie v oblasti implementácie požiadaviek GDPRFinancial InstitutionsData Privacy
Medzinárodná logistická spoločnosť – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPRTransport, Logistics and InfrastructureMiroslava Benediková,Branislav BrockoData Privacy
Popredný globálny zriaďovateľ a prevádzkovateľ prémiových školských a výchovno-vzdelávacích zariadení s hlavným sídlom v Hongkongu – právna podpora pri implementácií GDPR v rámci školského zariadenia prevádzkovaného v Slovenskej republikeBranislav Brocko,Miroslava BenedikováData Privacy
Popredný globálny výrobca elektromotorov, komponentov pre elektrické systémy kontroly pohybu a zariadení a komponentov pre výrobu a distribúciu energie s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – právna podpora pri implementácií GDPR v rámci slovenskej dcérskej spoločnostiIndustrial and ManufacturingData Privacy
Popredný globálny výrobca zdravotníckych zariadení a liekov s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – pravidelná právna podpora slovenskej dcérskej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane zosúlaďovania príslušnej dokumentácie s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPRHealthcareData Privacy
Popredná globálna poisťovňa s hlavným sídlo v Nemeckej spolkovej republike – pravidelná právna podpora pri zosúlaďovaní zmluvnej a inej dokumentácie používanej divíziou špeciálnych poistných produktov vo vzťahoch s klientami a obchodnými partnermi v Slovenskej republike s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov (vrátane požiadaviek vyplývajúcich z GDPR)Financial InstitutionsData Privacy
Poskytovateľ služby správy vozového parku a súvisiacich finančných služieb patriaci poprednej francúzskej bankovej skupine – pravidelná právna podpora pri zosúlaďovaní zmluvnej a inej dokumentácie používanej na účely poskytovania služieb slovenským zákazníkom s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov (vrátane požiadaviek vyplývajúcich z GDPR)Miroslava BenedikováData Privacy
Globálny výrobca elektroniky a elektrických zariadení s hlavným sídlom v Japonsku – právne poradenstvo vo veci cezhraničného prenosu rôznych kategórií osobných údajov slovenských zamestnancovTechnology, Media and TelecommunicationsData Privacy
Globálna biotechnologická spoločnosť s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – právne poradenstvo vo veci cezhraničného prenosu osobných údajov zdravotníckych pracovníkovLife ScienceData Privacy
Hongkonská spoločnosť prevádzkujúca globálny internetový obchod s dizajnovým oblečením – právne poradenstvo ohľadom ochrany osobných údajov vo vzťahoch so slovenskými zákazníkmi
Popredný globálny výrobca zdravotníckych zariadení s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v Slovenskej republike v súvislosti s odčlením divízie vývoja, výroby a predaja originálnych liekov do novovytvorenej spoločnosti
Popredná globálna spoločnosť zaoberajúca sa priamym predajom vybavenia pre domácnosti zariadení s hlavným sídlom v Spojených štátoch amerických – komplexná analýza právnych aspektov spracovania osobných údajov v informačných systémoch v rámci distribútorskej siete v Slovenskej republiky
Globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti chemického priemyslu s hlavným sídlom v Holandsku – právne poradenstvo a zastupovanie pred slovenským dozorným orgánom vo veci splnenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k informačnému systému prevádzkovanému slovenskou dcérskou spoločnosťou
Poskytovateľ finančných služieb patriaci poprednému japonskému producentovi automobilov – právna podpora pri zosúlaďovaní zmluvnej a inej dokumentácie používanej slovenskou dcérskou spoločnosťou vo vzťahoch s klientami a obchodnými partnermi v Slovenskej republike s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov
Popredná globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti vydávania platobných kariet a poskytovania spotrebiteľských úverov – právne poradenstvo ohľadom rôznych spracovateľských činností pri spracovaní osobných údajov získaných v súvislosti s platobnými transakciami
Slovenský prevádzkovateľ významného webového portálu poskytujúceho konsolidované informácie o finančnej situácii a korporátnych záležitostiach slovenských obchodných spoločností spracovávané z otvorených dátových zdrojov – previerka existujúcej internej dokumentácie a postupov spracúvania osobných údajov a zhodnotenie ich súladu s GDPR a podpora pri implementácií opatrení na zabezpečenie súladu s GDPRMiroslava BenedikováData Privacy
Globálny poskytovateľ outsourcingových služieb podnikových procesov – hromadné prepúšťanie s viac ako 100 zamestnancami v súvislosti s ukončením prevádzky na SlovenskuMiroslava BenedikováEmployment and Benefits
Popredná farmaceutická spoločnosť so sídlom vo Francúzsku – ukončenie zamestnaneckého pomeru niekoľkých zamestnancov v súvislosti s realizáciou organizačných zmienHealthcareMiroslava BenedikováEmployment and Benefits
Lokálny distribútor palív a ropných produktov – priebežné poradenstvo v rôznych pracovných a pracovnoprávnych otázkachKatarína MichrinováEmployment and Benefits
Slovenský prevádzkovateľ maloobchodného reťazca vo vlastníctve luxemburského investičného fondu – poradenstvo zamestnávateľom v rôznych pracovnoprávnych otázkach súvisiacich so vznikom novozaloženej odborovej organizácieEmployment and Benefits
Významná globálna spoločnosť zaoberajúca sa farmaceutickými a zdravotníckymi pomôckami – priebežné poradenstvo o všetkých aspektoch pracovného a pracovného práva miestnych prevádzokMichal Delinčák,Miroslava BenedikováEmployment and Benefits
Miestna reklamná spoločnosť – komplexná revízia vzorových pracovných zmlúvEmployment and Benefits
Významkná nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa farmaceutickými a zdravotníckymi pomôckami – spor s bývalým zamestnancom v súvislosti s údajným nespravodlivým prepustenímEmployment and Benefits
Popredný americký výrobca zubného vybavenia a spotrebného materiálu – právna podpora v súvislosti s ukončením niektorých miestnych operáciíMichal Delinčák,Miroslava BenedikováEmployment and Benefits
Popredná slovenská IT spoločnosť – príprava vzorovej dokumentácie pre prepúšťanie nadbytočných zamestnancovMiroslava BenedikováEmployment and Benefits
Globálna stavebno-poradenská spoločnosť – komplexná revízia vzorových pracovných zmlúv a interných predpisovMiroslava BenedikováEmployment and Benefits
Právne služby dodržiavania pracovného práva v súvislosti s legislatívnymi zmenami.Miroslava BenedikováEmployment and Benefits

Ocenenia a členstvá

Slovenská advokátska komora (advokátka od 2023)

Simona Šašinková

Vzdelanie

  • 2016

    Študijný pobyt Erasmus+, odbor Právo, University of Latvia, Lotyšsko

  • 2017

    Mgr., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko

  • 2023

    Advokátka, Slovenská advokátska komora

Jazyky

Slovenský
Francúzsky
Anglický
Slovenský
Francúzsky
Anglický

Publikačná činnosť a konferencie

„Ku každému problému existuje to najjednoduchšie riešenie

Agatha Christie

Simona Šašinková

Ďalší členovia tímu

Regulačné záležitosti a compliance (dodržiavanie predpisov)