Skip to content

Michal Delinčák a Branislav Brocko s výborným umiestnením v Legal 500

Gratulujeme našim dvom kolegom – Michalovi Delinčákovi a Branislavovi Brockovi, ktorí v roku 2016 (v tom čase ako partneri advokátskej kancelárie BEATOW PARTNERS) získali vynikajúce hodnotenie vo vydaní medzinárodného rankingu – The Legal 500. Prestížny medzinárodný rebríček advokátskych kancelárií ich odporučil pre oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov, obchodného práva, obchodných spoločností a fúzií a akvizícií a nehnuteľností a stavebníctva. 

O Legal 500

Legal 500 už od roku 1987 analyzuje schopnosti a silné stránky advokátskych kancelárií vo viac ako 150 jurisdikciách. Rebríčky hodnotenia sú založené na kritériách, na základe ktorých sú vyzdvihované tímy v oblastiach práva, v ktorých poskytujú špičkové a najinovatívnejšie právne poradenstvo. Prieskum je založený na spätnej väzbe od 300 000 klientov po celom svete, prihláškach do prieskumu od advokátskych kancelárií a rozhovoroch s poprednými advokátmi pôsobiacimi v súkromnej praxi a tímom výskumníkov, ktorí majú bezkonkurenčné skúsenosti na právnom trhu.