Skip to content

ORLEN a jeho expanzia na slovenskom trhu

Sieť čerpacích staníc ORLEN vstúpila na Slovensko už v roku 2019. v súčasnosti však na slovenskom trhu významne expanduje a je jedným z najrýchlejšie rastúcich reťazcov na tunajšom trhu. Po nedávnej akvizícií takmer 30 čerpacích staníc od lokálneho prevádzkovateľa Oliva skupina ORLEN prevzal ďalších 38 staníc od maďarskej petrochemickej skupiny MOL (na Slovensku pôsobiacej prostredníctvom spoločnosti SLOVNAFT, a.s.) a s celkovým počtom 90 staníc sa tak v tomto roku dostane medzi štyroch najväčších hráčov na trhu. V rozširovaní však chce pokračovať a stať sa dvojkou.

Dnes skupina ORLEN prevádzkuje takmer tritisíc čerpacích staníc v šiestich európskych krajinách: v Poľsku, Nemecku, Česku, Litve, na Slovensku a v Maďarsku. Expanzia na slovenskom, ale i maďarskom trhu znamená pre skupinu ORLEN kľúčový posun v rozvoji maloobchodnej siete na európskom trhu. Do roku 2030 plánuje prevádzkovať tri a pol tisíc čerpacích staníc pod značkou ORLEN.

Veľké poďakovanie patrí Michalovi Ridzoňovi, Michalovi Delinčákovi a ich tímu za právnu podporu poskytnutú skupine ORLEN pri realizácií prevzatia čerpacích staníc od skupiny MOL na území Slovenskej republiky. Tešíme sa z úspechov nášho klienta a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu pri implementácii projektov začlenenia nových čerpacích staníc do portfólia ORLEN.