Skip to content

IFLR 1000’s 2016 Financial and Corporate Guide

IFRL1000: 2016 je popredný prieskum so zameraním na sektorovo špecifické právne poradenstvo v nasledujúcich oblastiach: bankovníctvo a financie, kapitálové trhy, hospodárska súťaž, regulácia finančných služieb, investičné fondy, fúzie a akvizície – M&A a reštrukturalizácia a platobná neschopnosť. Gratulujeme nášmu kolegovi Michalovi Delinčákovi ku umiestneniu sa v prestížnom hodnotení a zároveň ku zaradeniu do elitného zoznamu „vedúcich právnikov“. Ocenenie získal počas pôsobenia v advokátskej kancelárii BEATOW PARTNERS.