Skip to content

The Janus-faces of cross-border crime in Europe (The Cross-Border Crime Colloquium series), Eleven International Publishing

The Cross-Border Crime Colloquium je každoročné podujatie, ktoré združuje odborníkov na medzinárodný organizovaný (ekonomický) zločin. V júni 2017 sa konalo osemnáste podujatie, ktorého hostiteľom bola Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavnou témou podujatia boli Kriminogénne, kriminálne a kriminalizované pohyby cez hranice. Zväzok The Janus-Faces of Cross-Border Crime in Europe vytvorený pre kolégium v Bratislave obsahuje recenzované príspevky 22 európskych odborníkov a začínajúcich výskumníkov. Kapitoly pokrývajú širokú oblasť kriminality, ako nelegálnych migrantov, kriminálne trhy, korupciu či organizovaný zločin. Sme hrdí, že náš kolega Martin Kotovský je spoluautor kapitoly o karuselových podvodoch na dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie. Na tejto kapitole pracoval spolu s prof. Tomášom Strémym a JUDr. Natáliou Hangáčovou.

Viac o podujatí a publikácií:

http://www.organized-crime.de/bratbook2018.html