Skip to content

International Encyclopaedia for Corporations and Partnerships, Slovak republic, Kluwer Law International BV, Holandsko (Spoluautor)

International Encyclopaedia for Corporations and Partnerships je dôležitý a praktický nástroj pre obchodných manažérov a ich právnych poradcov, ktorí majú záujem o zapojenie sa do medzinárodného partnerstva alebo o expanziu spoločnosti na etablované alebo novovznikajúce trhy. International Encyclopaedia for Corporations and Partnerships poskytuje rýchly a jednoduchý návod na korporátne a partnerské úvahy, ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode, ako sú fúzie, práva a povinnosti zainteresovaných strán, burzové smernice, pracovné právo a prevzatia. Náš kolega Michal Rampášek je spoluautor medzinárodnej encyklopédie zákonov International Encyclopaedia for Corporations and Partnerships pre Slovenskú republiku.

https://kluwerlawonline.com/EncyclopediaChapter/IEL+Corporations+and+Partnerships/CORP20190032