Skip to content

International Encyclopaedia for Commercial and Economic law, Slovak republic, Kluwer Law International BV, Holandsko

Pri vykonávaní medzinárodných obchodných aktivít alebo ich zvažovaní sa vynárajú mnohé právne otázky. Medzinárodná encyklopédia obchodného a hospodárskeho práva (International Encyclopaedia for Commercial and Economic law) odpovedá na tieto otázky v jednom zdroji. Časť o obchodnom práve pojednáva o otázkach postavenia a povinností podnikateľov, bankrote a nástrojoch podnikania. Časť o ekonomickom práve sa zaoberá zásahmi štátu do hospodárskych činností, ochranou hospodárskej súťaže a štátnou reguláciou obchodných transakcií. Tešíme sa, že náš kolega Michal Rampášek sa podieľal ako spoluautor kapitol týkajúcich sa Slovenskej republiky.

 https://kluwerlawonline.com/EncyclopediaChapter/IEL+Commercial+and+Economic+Law/COMM20190022