Skip to content

Seminár „GDPR/OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“

Dňa 5. apríla sa v Bratislave konal seminár „GDPR/OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“ organizovaný spoločnosťou BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s.r.o.. Naša kolegyňa Miroslava Benediková (v tom čase členka advokátskej kancelárie BEATOW PARTNERS) sa zúčastnila semináru s prezentáciou na tému „Dopad nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov GDPR, nové požiadavky a povinnosti pre dotknuté spoločnosti. Zákon č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi“.