Skip to content

Kybernetická bezpečnosť a etický hacking v Bulletine slovenskej advokácie č. 9-10/22

V aktuálnom Bulletine Slovenskej advokátskej komory nájdete aj zaujímavý článok o analýze etického hackingu a výskumu kybernetickej bezpečnosti z pohľadu autorského práva a ochrany počítačových programov, ktorý napísal náš kolega Judr. Michal Rampášek. Článok poskytuje analýzu relevantnej právnej úpravy v oblasti autorského práva a voľne nadväzuje na článok publikovaný v Bulletine slovenskej advokácie č. 4/2022, v ktorom sa venoval téme etického hackingu z pohľadu trestného práva. 

Viac informácií nájdete v Bulletine Slovenskej advokátskej komory:

https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin/archiv/proxy/list/form/rows/1449927/attr/name/preview