Skip to content

Etický hacking a (ne)oprávnený prístup do počítačového systému v Bulletine slovenskej advokácie č. 4/2022

Článok nášho kolegu Michala Rampáška v aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie.

Hacking je spájaný s prienikom do informačných systémov so zlým úmyslom. Takáto forma hackingu je v zásade trestná. Existuje však aj hacking s dobrým úmyslom, takzvaný etický hacking. Článok Etický hacking a (ne)oprávnený prístup do počítačového systému sa venuje aktuálnej téme etického hackingu, predovšetkým z pohľadu trestného práva, ale aj analýze základnej právnej úpravy vrátane relevantných medzinárodných štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti a odhaľovania zraniteľností. 

Viac informácií nájdete v Bulletine slovenskej advokácie:

 

https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin/archiv/proxy/list/form/rows/1306289/attr/name/preview