Skip to content

WISE3 sa stalo členom The Law Firm Network

The Law Firm Network, sieť advokátskych kancelárií s históriou siahajúcou do roku 1989 si za dobu svojej existencie si vybudovala silné postavenie medzi sieťou nezávislých advokátskych kancelárií.  The Law Firm Network má stálych členov vo viac ako 50 krajinách a globálnou sieťou s kvalitnými právnickými kanceláriami v ďalších takmer 80 krajinách. Jej poslaním je rozvíjať pevné osobné i profesionálne väzby medzi advokátskymi kanceláriami a viac ako 1000 právnikmi.

S potešením oznamujeme, že aj WISE3 sa stalo členom The Law Firm Network a pridalo sa tak, medzi silné firmy v regióne – LTA LEGAL S.R.O. z Českej republiky, poľskej advokátskej kancelárie TURCZA LAW FIRM či SZECSKAY ATTORNEYS AT LAW z Maďarska. Členstvo v The Law Firm Network nám umožňuje udržiavať vysokú flexibilitu a kvalitu práce pri medzinárodných transakciách, ale i rozvíjať naše špecializácie v medzinárodných skupinách.