Skip to content

Významné úspechy poľských firiem na Slovensku

Poľsko patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska. Obchodná výmena medzi našimi krajinami predstavovala vlani 15 miliárd eur. Pre Slovensko je Poľsko štvrtým najdôležitejším exportným trhom po Maďarsku, Česku a Nemecku.

Slovensko bolo pre Poľsko v rokoch 2021 a 2022 ôsmym najdôležitejším exportným trhom. V súčasnosti je náš trh pre poľské firmy veľmi atraktívny a pozorujeme ich zvýšený záujem, vďaka čomu sa očakáva, že na Slovensko bude smerovať najväčší objem poľských investícií. Aj preto vznikol Klub poľského biznisu v Slovenskej republike, ktorého cieľom je vytváranie a rozvoj priaznivých podmienok pre poľských podnikateľov pôsobiacich na Slovensku, ale i rozvoj nekomerčných vzťahov medzi poľskými a slovenskými podnikateľmi či investormi. Naša advokátska kancelária WISE3 vytvárala právnu dokumentáciu k založeniu a registrácií Klubu poľského biznisu. Klubu poľského biznisu bol oficiálne založený 30. augusta 2023.

Významný členovia Klubu poľského biznisu

Medzi členov Klubu poľského biznisu  patrí  Orlen Unipetrol Slovakia s. r. o, jeden z najväčších distribútorov palív a mazív na Slovensku z produkcie petrochemického gigantu ORLEN Unipetrol.

BLACHOTRAPEZ s.r.o. – výrobca strešných krytín a líder v stavebnom priemysle s viac ako 50 ročnými skúsenosťami na trhu.

Budimex S.A. organizačná zložka na Slovensku – poľská stavebná spoločnosť s aktivitami v oblasti infraštruktúry, vrátane ciest, železníc, letísk, priemyslu či ekológie. Bratislavská pobočka spoločnosti Budimex, je zodpovedná za výstavbu diaľničnej križovatky D1/D4 pri Bratislave.

Maspex Slovakia Trade s. r. o. – najväčšia poľská súkromná potravinárska spoločnosť a líder na trhu so šťavami, nektármi a nápojmi.

Klub poľského biznisu na Slovensku združuje okrem týchto spoločností aj PKO BP S.A. – najväčšiu banku v Poľsku a v stredoeurópskom regióne, výrobcu autobusov SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o, výrobcu a dodávateľa hygienických, kozmetických a zdravotníckych výrobkov TZMO Slovakia, JMF Invest s.r.o., spoločnosť zameranú na realizáciu energeticko-ekologických developerských projektov či výrobcu dlažobných kociek a betónových výrobkov – skupinu CHYŽBET.

Dňa 7. decembra 2023 sa na pozvanie Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave uskutočnilo stretnutie spoločností združených v Poľskom Klube Biznisu v SR so zástupcami slovenských médií. Na stretnutí sa diskutovalo najmä o cieľoch a zámeroch Klubu ako aj o perspektívach bilaterálnej obchodnej a investičnej spolupráce.

„Chceme, aby Klubu poľského biznisu v Bratislave podporil nielen prehlbovanie vzájomných kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín, ale podporil aj našu snahu o prekonávanie negatívnych stereotypov, ktoré sú v krajinách na Dunaji stále prítomné. Tiež propagácia Poľska, ako turistickej destinácie, ktorá urobila obrovský civilizačný skok, to je náš spoločný záujem,“ povedal veľvyslanec Poľskej republiky na Slovenku Maciej Ruczaj.

Klub bude spoluorganizovať veľké Poľsko-Slovenské ekonomické fórum v máji 2024 v Bratislave.