Skip to content

Prednáška: NIS 2, CER a DORA: Čo prináša nová regulácia pre organizácie?

Srdečne pozývame študentov aj odbornú verejnosť na prednášku o novej regulácii v kontexte kybernetického legislatívneho balíčka, ktorú povedie náš kolega Michal Rampášek na pôde Právnickej Fakulty UK.

Kedy? 19. apríla 2023 od 10:45

Kde? Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Viac informácií a pozvánku k prednášku nájdete na web stránke uniba.sk

Prednáška: NIS 2, CER a DORA: Čo prináša nová regulácia pre organizácie?