Skip to content

OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY – ÁNO ALEBO NIE?

Posledných pár dní je na pretrase novela zákona o kritickej infraštruktúre. Silné a slabé stránky legislatívy diskutoval v rozhovore pre Denník E náš kolega Matej Šimalčík, ktorý sa vo WISE3 venuje oblastiam hospodárskej súťaže, compliance a správnemu súdnictvu.

Zámer je z bezpečnostného hľadiska správny. Ak by získali kontrolu nad prvkami kritickej infraštruktúry ‎rôzne firmy s pochybným pozadím, mohlo by to mať vplyv na bezpečnosť štátu. Samotná novela má však viaceré slabiny.‎

Ochrana kritickej infraštruktúry sa deje ad hoc v reakcii na už existujúce ‎problémy. Videli sme to v minulosti pri hrozbe exekúcií voči plynárom kvôli Duckého zmenkám, ‎vidíme to teraz v súvislosti s elektrárňami a ruskou Sberbank. Namiesto ad hoc prístupu je potrebná, aby sa prijala komplexná a premyslená legislatíva, o ktorej sa bude viesť aj verejná diskusia, ktorá ‎je potrebná pre to, aby nový nástroj mal legitimitu v očiach investorov i verejnosti.‎

Šancou na reparát a prípravu dobrého zákona na ochranu pred korozívnym kapitálom môže byť ‎pripravovaný zákon o preverovaní bezpečnostných rizík zahraničných investícií.‎