Skip to content

Miroslava Benediková nový partner advokátskej kancelárie WISE3

S veľkým potešením oznamujeme a vítame našu kolegyňu Miroslavu Benedikovú v novej pozícii partnerky advokátskej kancelárie WISE3.

Mirka vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2014 zložila rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na Právnickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrice. Na trhu právnych služieb úspešne pôsobí od roku 2002.

Dnes zastáva dôležitú úlohu v našom tíme pri vedení projektov ochrany osobných údajov, pracovného a rodinného práva, ale aj rozvoja viacerých juniorských členov nášho tímu. Zameriava sa tiež na fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností a autorské právo. Jej bohaté skúsenosti z pôsobenia v súkromnej advokátskej praxi a v roli štátneho radcu v oblasti ochrany osobných údajov Stáleho zastúpenia SR v EÚ, prinášajú do každodennej práce nielen široké znalosti, ale aj potrebný nadhľad a pozitívnu energiu.

Veľmi si ceníme Mirkinu pridanú hodnotu v tíme aj vo vedení našej kancelárie a tešíme sa, že ju dnes môžeme privítať v kruhu našich partnerov. Budeme radi ak sa tiež pridáte k nášmu blahoželaniu k tomuto zaslúženému povýšeniu.