Skip to content

Konferencia SAK o získavaní dôkazov v elektronickom svete, 2018, Michal Rampášek ako Hlavný lektor

15. februára 2018 v Bratislave Slovenská advokátska komora organizovala konferenciu, ktorej hlavnou témou bolo získavanie dôkazov v elektronickom svete. Konferencie určenej pre advokátov sa zúčastnilo 100 účastníkov, ktorí mali možnosť sa aktívne konfrontovať s aktuálnymi poznatkami z aplikačnej praxe. Sme hrdí, že náš kolega JUDr. Michal Rampášek, viedol počas konferencie prezentácie a diskusie ako hlavný lektor. V rámci svojej prednášky venoval osobitú pozornosť postupu advokáta a obhajcu pri zabezpečovaní elektronických dôkazov, ktoré zahŕňajú e-maily, sociálne siete, mobily a zaisťovaniu počítačových údajov v trestnom konaní.

Viac informácií o konferencii SAK o získavaní dôkazov v elektronickom svete:

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/link/display/542/_event