Skip to content

Videoškolenie: Proces zosúladenia a dokumentácie podľa Nariadenia GDPR

Dňa 25.5.2018 vstupuje do platnosti nová právna úprava ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. V spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR pripravil náš partner Michal Ridzoň videoškolenie pre firmy, organizácie, SZČO, neziskové organizácie, občianske združenia a samosprávy, ktoré poskytne praktické a podrobné vysvetlenie základných princípov a súvislostí ochrany osobných údajov.

V rámci školenia sa dozviete o procese zosúladenia sa s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov. Zistíte ako správne spracúvať osobné údaje, čo robiť v prípade úniku alebo straty osobných údajov, kedy musíte mať zodpovednú osobu a ďalšie vaše povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov.

Pozrite si krátku ukážku z videoškolenia: