Skip to content

Odborná konferencia iDEME 2017

Dňa 22. júna 2017 sa v Hoteli Bratislava uskutočnila odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2017, ktorú organizovalo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu ( PPP ). Podujatie bolo venované štyrom základným okruhom: eGovernment, kybernetická bezpečnosť a cloud, Smart Cities a legislatíva, predovšetkým ochrana osobných údajov a európske nariadenie o GDPR. Náš partner Branislav Brocko sa za advokátsku kanceláriu BEATOW PARTNERS zúčastnil podujatia s prezentáciou Základné kroky na splnenie požiadaviek GDPR. 

Vypočujte si prednášku – Branislav Brocko – Základné kroky na splnenie požiadaviek GDPR