WISE3

TEAM

Michal Rampášek

Advokát

+421 2 2042 2010


Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (2010); Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (rigorózna skúška - JUDr., 2010)
Kariéra: advokátska kancelária JUDr. Ján Havlát, HAVLÁT & PARTNERS, Bratislava, 2013 – 2019, advokát a partner; advokátska kancelária RAMPÁŠEK s.r.o., 2019 – 2020, advokát; WISE3, od 2020, advokát.
Členstvo: Slovenská advokátska komora (advokát od roku 2014); Asociácia kybernetickej bezpečnosti.
Jazyky: slovenský, anglický.
Oblasti praxe: právo informačných a komunikačných technológií, kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov, trestné právo.

Katarína Michrinová

Právnička

+421 2 2042 2010


Vzdelanie: Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, Slovensko (2010).
Kariéra: KRION Partners s.r.o., Bratislava, Slovensko, 2013-2020, koncipient; WISE3, Bratislava, Slovensko, právnik, od 2020.
Jazyky: slovenský, český, anglický.
Oblasti praxe: obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, vymáhanie pohľadávok, konkurz a reštrukturalizácia.

Matej Ježovica

Advokátsky koncipient

+421 2 2042 2010


Vzdelanie: Právnická fakulta paneurópskej vysokej školy, Bratislava, Slovensko (2013).
Kariéra: BEATOW PARTNERS, Bratislava, Slovensko, 2013-2020, advokátsky koncipient; WISE3, Bratislava, Slovensko, advokátsky koncipient, od 2020.
Členstvo: Slovenská advokátska komora (advokátsky koncipient od 2013).
Jazyky: slovenský, český, anglický.
Oblasti praxe: právo obchodných spoločností a obchodné právo, pracovné právo, regulačné záležitosti (farmaceutický priemysel).

Simona Šašinková

Advokátska koncipientka

+421 2 2042 2010


Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (2017).
Kariéra: BEATOW PARTNERS, Bratislava, Slovensko, 2018 - 2020, advokátska koncipientka; WISE3, Bratislava, Slovensko, advokátska koncipientka, od 2020.
Členstvo: Slovenská advokátska komora (advokátska koncipientka od 2018).
Jazyky: slovenský, český, anglický.
Oblasti praxe: právo na ochranu osobných údajov, právo obchodných spoločností a obchodné právo, pracovné právo, občianske právo.

Martin Kotovský

Advokátsky koncipient

+421 2 2042 2010


Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (2019); Tilburg University, Holandsko, 2017 (Erasmus+). Kariéra: Allen & Overy Bratislava s.r.o., Slovensko, 2016-2017 (Paralegal), Hillbridges s.r.o., Slovensko, 2018 (Student Associate), BEATOW PARTNERS, Bratislava, Slovensko, 2020, advokátsky koncipient; WISE3, Bratislava, Slovensko, advokátsky koncipient, od 2020. Členstvo: Slovenská advokátska komora (koncipient od roku 2020). Jazyky: slovenský, český, anglický. Oblasti praxe: právo obchodných spoločností a obchodné právo, právo duševného vlastníctva a informačných technológii, verejné obstarávanie, regulačné záležitosti (výživové doplnky, telekomunikácie).

Alexandra Kunová

Office manager

+421 2 2042 2010


Vzdelanie: Obchodná Akadémia Topoľčany (2011). Kariéra: COVER3S s.r.o. (ekonomické oddelenie); ANEXT a.s. (recepcia/administratíva), BRAIN:IT s.r.o. (OFFICE/HR manager). Jazyky: slovenský, anglický. Oblasti praxe: fakturácia, banking, mzdy a personalistika, riadenie kancelárie, office support.