Pripomienky k zákonu o údajoch

Zmeny Zákonníka práce od 1. marca 2021.
25. februára 2021
Zmluvy o kúpe vakcíny Sputnik V: zverejniť alebo utajiť?
16. marca 2021

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol už druhýkrát zaradený návrh zákona o údajoch. Cieľom tohto návrhu je napomôcť transformácii Slovenskej republiky na štát, ktorý svoje rozhodovanie vykonáva na základe odborných podkladov z analýz, predikcií a evaluácií s použítím aktuálnych, dostupných, presných a úplných údajov.

Advokátska kancelária WISE3 podporuje digitálnu transformáciu a využívanie dát vníma ako nevyhnutný krok pri dosahovaní týchto cieľov. Z týchto dôvodov sme sa v spolupráci s občianskym združením Alvaria zapojili do pripomienkovania návrhu zákona o údajoch. Alvaria presadzuje využívanie otvorených údajov v slovenských mestách a obciach.

Navrhujeme napríklad doplniť ustanovenie, ktoré vytvorí právny základ pre spracovanie aj osobných údajov ako otvorených údajov. V súčasnosti sú známe využitia niektorých zverejnených údajov, napr. Obchodný register, Kataster nehnuteľností, Register partnerov verejného sektora, Register účtovných závierok, Elektronické úradné tabule v obciach a mestách a podobne. Rovnako sú známe využitia týchto zverejnených údajov ďalšími prevádzkovateľmi. Táto prax je zdrojom neistoty a významnou prekážkou pre využitie týchto údajov. Rešpektujúc ochranu osobných údajov, ako veľmi potrebné sa javí stanoviť dovolené spôsoby ich použitia a stanoviť teda dovolený účel ich spracovania. Vo vzťahu ku GDPR v plnej miere a najširšom rozsahu zaviesť odporúčané riešenia. WP29 vo svojom Stanovisku k opätovnému použitiu vyzýva k vytvoreniu dobrej praxe a prijímaniu osobitnej zákonnej úpravy. Takáto zákonná úprava jasne stanoví:

a) aké údaje sú zverejnené,

b) na aký účel,

c) ak je to vhodné, v akom rozsahu a podľa akých podmienok je opakované použitie prípustné.

V tejto súvislosti sa javí ako veľmi potrebné zjednotiť režim použitia informácií vytvorených verejným sektorom a presunúť agendu opakovaného použitia zo zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov do zákona o údajoch.

Upozorňujeme na pojem „verejný záujem v oblasti údajov a významný verejný záujem v oblasti údajov“, ktorý je použitý štyrikrát v zákone a nezakladá osobité práva pre analytické jednotky. Naopak pôsobí ako obmedzenie pri spracovaní osobných údajov. Navrhovaný mechanizmus vypracovania pokynu štatutárneho orgánu a následného vykonania posúdenia vplyvy na ochranu osobných údajov vytvára významnú prekážku pre budovanie kultúry opakovaného použitia informácií verejného sektora. Návrh zákona je pomerne detailný v rôznych technických otázkach, no na druhej strane neodstraňuje už existujúce prekážky pre využitie potenciálu dátovej ekonomiky a otvorených dát. Navrhujeme upustiť od konceptu preukazovania verejného záujmu a napokon definovať právne základy pre dovolené spracúvanie aj osobných údajov.

Celý legislatívny proces budeme naďalej sledovať.

JUDr. Pavel Nechala, PhD. | partner WISE3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť