NEINTEGROVANÝ TÍM JE LEN SKUPINKOU ĽUDÍ

WISE3 – SPOJENIE VEDOMOSTÍ
18. novembra 2020
PRÁVO NA INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ ŠTÁTU MÁ PREDNOSŤ
8. februára 2021

Už keď sme začali ako partneri diskutovať, že spojíme sily v rámci advokátskej kancelárie WISE3, stanovili sme kľúčové hodnoty, na ktorých staviame naše fungovanie:

EXCELENTNOSŤ – Výsledky našej práce zakladáme na odbornosti, kvalite a profesionalite.

TVORIVÝ ENTUZIAZMUS – Podporujeme talenty, nadšenie a chuť objavovať inovatívne prístupy a riešenia

OSOBNÝ PRÍSTUP – Klienti aj zamestnanci sú pre nás vždy partnerom

INTEGRITA – Našu DNA tvorí spoľahlivosť, čestnosť, dôveryhodnosť a tímová práca

Nechceme však, aby hodnoty boli len slovami na plagátoch, čo sú vylepené na výťahoch v korporátoch. Pri definovaní sme sa rozhodli ísť do hĺbky a pretaviť ich do všetkých oblastí.

Integrita na pracovisku WISE 3

Súčasťou našej DNA je spoľahlivosť, čestnosť, dôveryhodnosť a tímová práca. Integritu prepájame nielen v rámci nášho odvetia či pracoviska, ale aj voči našim klientom. Klient sa na nás môže v každej situácii stopercentne spoľahnúť – bezpečnosť a ochranu súkromia máme na prvom mieste.

Sme presvedčení, že ak sa pri rozhodovaní riadime poctivosťou a čestnosťou, naše rozhodnutia budú správne.

Záleží nám, aby sme pracovali ako jeden tím.

Aj preto netolerujeme pomstychtivosť medzi zamestnancami a zamestnankyňami. Sme zástancami, aby personál slobodne vyjadril, čo ho trápi. Netolerujeme odvetné opatrenia za to, že niečo nahlásili v dobrej viere. Budujeme prostredie, kde je bezpečné upozorniť nekalú praktiku, pretože nám to pomáha zachovať si reputáciu a dôveru, ktorú do nás iní vkladajú.

Ochrana súkromia našich zamestnancov a zamestnankýň je pre nás rovnako dôležitá. Ako advokátska kancelária, ktorá sa zaoberá ochranou osobných údajov máme za to, že aj náš personál by sa mal cítiť bezpečne a mal by vedieť, že údaje o nich používame iba na legitímne firemné účely.

Integrita pri starostlivosti o klientov

Zabezpečujeme ochranu údajov (vrátane osobných) našich klientov so starostlivosťou a rešpektom. Bez ohľadu na to, či informácie získame v ústnej forme, tlačenej alebo v elektronickej podobe, používame ich iba na legitímne účely a vždy v súlade s poskytnutými informáciami. To sa týka aj jednotlivcov a dodávateľov, s ktorými spolupracujeme. Požadujeme, aby naši dodávatelia spĺňali rovnaké štandardy ochrany súkromia a zabezpečenia osobných údajov, aké poskytuje spoločnosť WISE3.

Comments are closed.